Op verzoek van onze vereniging zijn door onze plaatsvervangend buurtregisseur, inspecteur Frans van der Kroon, cijfers m.b.t. inbraken en pogingen tot inbraak in Geerdinkhof in de periode januari t/m september verstrekt. Het bestuur ontving namelijk signalen, waaruit bleek dat leden van de vereniging hieraan grote behoefte hadden.

MaandInbraakPoging tot inbraak
jan 2  
feb 2 2
mrt    
apr 1  
mei    
jun 1 2
jul 1  
aug   1
sep 1 1

Kijkend naar de spreiding van de delicten blijken de meeste te zijn gepleegd in de huisnummers 1 t/m 50. Van deze acht inbraken en zes pogingen tot inbraak waren in totaal tien delicten bij het bestuur bekend. Wellicht ten overvloede wijzen we er daarom op om van deze delicten niet alleen aangifte bij de politie te doen, maar ook het bestuur hier over in te lichten. Bij voorkeur bij ondergetekende (tel. 6954295).

Sinds kort kunt u via www.politie.nl/misdaad-in-kaart kaartjes oproepen waarop alle criminele feiten in de regio Amsterdam/Amstelland worden weergegeven. Tot onze spijt kunnen wij geen gespecificeerde gegevens over Geerdinkhof vinden. De cijfers zijn gegeven over de wijk Bijlmer.

Attentie voor de bewoners aan waterkanten en voetpaden: hier komen de meeste inbraken voor. Dus graag voor een goede beveiliging van uw woning zorgen.