Veiligheid bijeenkomst apr 2014
Op donderdag 6 maart is in de school Samenspel apart voor Geerdinkhof een langverwachte veiligheidsbijeenkomst gehouden.

Er werd apart voor Geerdinkhof een bijeenkomst gehouden omdat de eerste uitnodiging niet in Geerdinkhof was verspreid. En ook de tweede uitnodiging is niet verspreid in heel Geerdinkhof... Hoe moeilijk kan het zijn om op een kaart te kijken waar Geerdinkhof ligt en een brief in vijfhonderd brievenbussen te doen?

Maar op 6 maart jl. is dan die bijeenkomst over de beveiliging van onze woningen geweest. De opkomst was goed, de zaal was vol en er konden niet veel mensen meer bij. Na een korte inleiding liet een gepensioneerde politieman aan de hand van enige foto's die hij in de wijk gemaakt had, zien wat er zoal goed was aan de beveiliging van woningen en tuinen en wat voor verbetering vatbaar is.
Het komt er op neer dat we veel zelf kunnen doen met behulp van goede en soms extra aangebrachte sloten.

Aan de hand van een filmpje werd getoond wat het verschil is tussen gecertificeerde sloten en gewone sloten. Als er een goed slot op een deur of een raam zit, zal een inbreker veel meer moeite hebben om het open te breken, waardoor hij zijn actie gauw zal staken. Hij wil immers snel en zonder veel lawaai binnenkomen. Sterker nog: goede sloten worden door de heren inbrekers ook aan de buitenkant herkend, wat aanleiding geeft om meteen maar verder te gaan kijken....
Al met al een zinvolle avond, waarbij geconstateerd moest worden dat we zelf veel kunnen doen aan de beveiliging van onze huizen en dat er veel vanzelfsprekend is, maar dat je er even aan herinnerd moet worden. Bijvoorbeeld dat het van belang is om uw buren te laten weten wanneer u voor langere tijd afwezig bent, zodat ze een oogje in het zeil kunnen houden en bij onraad de politie kunnen bellen. En denk ook aan tijdschakelaars, om bij afwezigheid verlichting aan- en uit te schakelen.

Belangrijk is verder dat tegenwoordig bij onraad in de wijk ook 112 gebeld mag worden. De leus is:

112 daar vang je boeven mee.