Vrijdag 16 mei 2003 lanceerden burgemeester Job Cohen, hoofdofficier van justitie Leo de Wit en hoofdcommissaris van politie Jelle Kuiper -oftewel de Amsterdamse Driehoek- hun gezamenlijke website eenVeiligAmsterdam.nl.

Met deze site willen gemeente, openbaar ministerie en politie alle Amsterdammers informeren over belangrijke veiligheidsonderwerpen in de stad. De Driehoek stelt alles in het werk om de (objectieve) veiligheid in de stad te vergroten. Daarnaast willen zij de gevoelens van onveiligheid verminderen.

Hoewel de criminaliteit de laatste jaren afneemt, voelen burgers zich nog veel te vaak onveilig. Politie, justitie en gemeente bundelen daarom nog sterker dan voorheen hun krachten. En ze werken natuurlijk ook nauw samen met de vele andere partijen die actief zijn op het gebied van veiligheid.

Om de acties en activiteiten van al die partijen voor de Amsterdammers zichtbaar te maken lieten zij een gezamenlijke website bouwen. Verder dient de website om professionals te faciliteren in het uitwisselen van expertise en ervaringen, door middel van een speciale ingang 'Kennisnet'. Geinteresseerden en mensen uit het veld kunnen hier terecht voor de laatste ontwikkelingen in het vak, voor de meest recente beleidsstukken en voor een adressenboek met contactpersonen van alle partnerorganisaties.

Op de site wordt bij een groot aantal onderwerpen uitleg gegeven over de aanpak van veiligheid en de rol die gemeente, politie en OM hierin spelen. Door bij de uitleg van ieder thema de opbouw voorkomen-aanpakken-vervolgen vast te houden, komt de ketenaanpak van Amsterdam goed in beeld. Daarnaast wordt, waar mogelijk, aandacht besteed aan de rol die burgers kunnen spelen. De thema's variƫren van wapenbezit en harde kern jeugd tot veilig ondernemen en huiselijk geweld.