Bij de, in de flyer, genoemde telefoon-nummers van het bestuur of meldpunten criminele feiten in en om Geerdinkhof kwamen over 2005 elf meldingen binnen. Over 2003 waren dit er eenentwintig en over 2004 waren er zeven meldingen.

Hiervan kan de volgende specificatie gemaakt worden:

Feit

2003 2004 2005
Bedreiging of intimidatie 4 0 2
Vernieling of poging hiertoe 4 0 2
Inbraak in woning of poging hiertoe 4 4 1
Inbraak in auto of poging hiertoe 6 1 1
Diefstal of poging daartoe 1 0 0
Beroving of poging daartoe 0 0 1
Overige 2 2 4
Totaal 21 7 11

2004 gaf een daling te zien ten opzichte van 2003 van 67%, terwijl 2005 een stijging laat zien ten opzichte van 2004 van 57%. In 2005 nam ook de ernst van de criminele feiten toe. Het aantal bedreigingen en vernielingen nam toe van 0 naar 2. Het meest ernstige feit was een gewapende straatroof. Het aantal woninginbraken nam af van 4 in 2004 naar 1 in 2005. Het aantal auto-inbraken en gevallen van diefstal in 2005 is gelijk gebleven aan de cijfers van 2004. Onder overigen wordt verstaan het signaleren van verdachte personen of gevaarlijke situaties. Hiervan wordt wel melding gedaan bij de politie, maar geen aangifte.
In alle overige gevallen werd door betrokkenen aangifte gedaan; hetzij aan het bureau, hetzij per telefoon via nummer 0900-8844. Ook is het mogelijk aangifte te doen via internet mits het criminele feit heeft plaatsgevonden in de regio Amsterdam-Amstelland. Deze politieregio omvat de gemeenten Aalsmeer, Amsterdam, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Hoe doet u aangifte via internet?

In de volgende gevallen kunt u via internet aangifte doen mits het feit in de regio Amsterdam-Amstelland heeft plaats gevonden, er geen dader bekend is, geen signalement bekend is en er geen geweld is gebruikt:

Diefstal:

 • Vanaf/uit een personenauto (inclusief poging)
 • Vanaf/uit een ander voertuig (inclusief poging)
 • Overige eenvoudige diefstal (inclusief poging)
 • Van fiets
 • zakken-/tassenrollerij (=diefstal) (inclusief poging)
 • In/uit een (kelder)box/garage/ schuur/tuinhuisje (inclusief poging)
 • In/uit een bedrijf/kantoor (inclusief poging)
 • In/uit een sportcomplex (inclusief poging)
 • In/uit een school (inclusief poging)
 • In/uit een hotel of pension (inclusief poging)
 • In/uit andere gebouwen (inclusief poging).

Vernieling:

 • van/aan openbaar vervoermiddel
 • van/aan openbaar gebouw
 • van/aan auto (zoals personenauto, motorfiets, motorscooter, autobus, vrachtauto, bestelauto en andere
 • voertuigen met een kentekenplaat)
 • van objecten (ook (brom)fietsen, invalidenvoertuigen en andere voertuigen zonder kenteken)

Vermissing:

 • gevonden voorwerp
 • verloren voorwerp (geen paspoort/ rij- of kentekenbewijs/ identiteitskaart/ sleutels)

Wij hopen, als bestuur, dat u in 2006 geen aanleiding is om aangifte te doen. Tevens melden wij u, dat wij regelmatig contact hebben met onze buurtregisseur. In alle gevallen, als u geconfronteerd wordt met een crimineel feit op of om Geerdinkhof, doe te allen tijden aangifte. Laat dit tevens aan uw bestuur of de meldpunten weten.