De extreme regen van maandag 28 juli gaf veel wateroverlast in Amsterdam: vele souterrains, woonkamers, stations en straten liepen onder.
Waternet, partner in Amsterdam Rainproof, neemt het initiatief om te inventariseren waar de wolkbreuk tot schade heeft geleid en te onderzoeken wat hiervan de oorzaken zijn.

Wateroverlast waternet

Riolen zijn niet geschikt voor afvoer van zo veel water en steeds meer stad is verhard met gebouwen, asfalt en betegelde tuinen. Daardoor kan het water niet weg.
Extreme buien worden in de toekomst juist vaker verwacht. Mogelijke oplossingen zijn waterdoorlatende bestrating, groene daken, geveltuintjes en bijvoorbeeld een verhoogde drempel. Hiertoe werken overheid, inwoners, ondernemers en woningbouwcoöperaties samen in het initiatief 'Amsterdam Rainproof'.

Deel je wolkbreukervaring!
Particulieren en bedrijven kunnen met hun wolkbreukervaring terecht bij Waternet. Als de oorzaak onduidelijk is kan je je aanmelden voor een persoonlijk bezoek van experts. Zij kunnen je helpen in het vinden van de oorzaak en mogelijke oplossingen. Regelmatig blijkt dat inwoners zelf schade kunnen voorkomen als de oorzaak bekend is.
Deze stadsbrede inventarisatie en analyse helpt voor een beter inzicht in de opgaven en aanpak voor extreme regen. De inzichten deelt Waternet zo snel mogelijk.