Geerdinkhof is een buurt met louter (een)gezinswoningen, als we de bungalows daartoe ook rekenen. Dat betekent dat je er dus vrijwel uitsluitend gezinnen zult aantreffen, of degene(n) die daar nog van rest(en). Maar er zijn uitzonderingen, en bij een daarvan neemt het Infobulletin dit keer een kijkje.

Wonen spirit

Te midden van de hofjeswoningen aan de noordwestzijde van Geerdinkhof bevindt zich opvanghuis '16+', dat valt onder Spirit, regio Zuidoost/Diemen. Deze organisatie helpt ouders en jongeren om samen problemen aan te pakken op het gebied van opvoeden en opgroeien. Het huis aan de Geerdinkhof is een zogenoemd 'centrumpand': daar verblijven circa vijf jongeren en er is dag en nacht begeleiding aanwezig. Daarnaast kent Spirit elders ook huizen voor jongeren die minder toezicht nodig hebben ('satellietpanden') en huizen waar de jongeren vaardigheden leren op het gebied van het (zelfstandig) wonen, dagritme en vrijetijdsbesteding ('trainingshuizen').

Een ander 'kijkje'
De woonvorm in het 16+pand in de Geerdinkhof is dus afwijkend, en ook het Kijkje bij de buren verloopt daarom anders. We hadden in dit geval best een huiskamer met jongeren willen laten zien, maar de regels inzake privacy laten dat niet toe.
Gewoonlijk zijn de bewoners die in deze rubriek aan het woord komen maar wat trots op het huis waarvan ze hun home gemaakt hebben. Maar in het 16+-huis heb je als bewoner gewoon te accepteren wat je wordt aangeboden. Niet zo vreemd dus dat we ditmaal een gesprek hadden met een van de begeleiders, Arjen Blank.

De begeleiders
Arjen werkt al lang bij Spirit en is sinds de start bij het opvanghuis 16+ in de Geerdinkhof (in 2005) betrokken. Samen met tien andere werkers begeleidt hij de bewonersgroep; dat gebeurt in een nagenoeg volcontinudienst. Meestal is er één volwassene op de groep aanwezig, soms twee. Er zijn in het huis vijf vaste plekken en twee plekken voor crisisopvang.

De bewoners
De jongeren die in '16+' verblijven variëren in leeftijd doorgaans tussen de 16 en 18. De bovengrens is gesteld op 23 jaar. De meeste bewoners zijn dus gewoon schoolgaand. Onder hen zijn er die een OTS hebben (ondertoezichtstelling, een maatregel waarbij een rechter gezinshulp verplicht stelt, waarbij een toeziend voogd optreedt). Jongeren met een geweldsachtergrond komen er niet, wel eventueel slachtoffers daarvan. De 'vaste' bewoners verblijven in principe niet langer dan negen maanden in het huis, uitzonderingen daargelaten. In die periode wordt gewerkt aan normalisatie van de opvoedingssituatie, aan omgaan met anderen, en het naleven van regels in het algemeen. Het met elkaar in één huis kunnen wonen, onder deskundige begeleiding, is dan al een uitstekende oefensituatie. Daarbij heeft elke jongere een vaste mentor onder de begeleiders, is er elke dag een individueel gesprek (voor feedback en dagplanning) en elke week is er een groepsgesprek/bewonersvergadering.

Omgang
Volgens Arjen gaan de groepsleden doorgaans 'als broers en zusters' met elkaar om, 'zowel in goede als in slechte gewoontes'. Wat dat laatste betreft, doelt hij onder andere op het roken. Dat is in huis niet toegestaan, maar in de tuin wel. Daar weten de jongeren elkaar dan ook wel te vinden. Buiten het pand zelf hebben de jongeren vaak ook contacten, met bijvoorbeeld voogden en psychologen. Het huis zelf is niet de plaats waar veel aanloop is van ouders of hulpverleners. Wel komen er soms vrienden op bezoek. Per kamer mogen er maximaal twee bezoekers komen. Arjen maakt wel duidelijk dat er naar bevind van zaken wordt gehandeld: als er geen problemen optreden, wordt een oogje toegeknepen bij het naleven van dit soort regels.

Indeling van het huis
Beneden in het pand bevindt zich de woonkeuken. Hier kunnen de jongeren hun eigen potje koken en ook opeten. Naast deze verblijfsruimte zijn twee kleine kantoortjes gemaakt voor de begeleiders. Op de eerste verdieping is sanitair, de slaapkamer voor het personeel en twee jongerenkamers. De meeste kamers (vijf) liggen op de tweede verdieping, waar ook sanitair aanwezig is. De grote oppervlakte van de tweede verdieping van de meeste hofjeswoningen maakt dit mogelijk, zeker wanneer (zoals bij dit pand) de ruime veranda bij de woonruimte is getrokken.

Om 22.00 uur 's avonds moet het stil zijn, in en om het huis. Zoals de gewone regels dat ook voor de rest van Geerdinkhof voorschrijven. Na die tijd wordt er dus niet meer gerookt, want dat kan buiten geluidsoverlast geven.
Over het opvanghuis hoor je in de directe buurt heel weinig; het gaat kennelijk goed. Zo herbergt onze buurt dus ook afwijkende woonvormen, zonder dat het echt opvalt. We zijn een normale buurt...