Bij de Nieuwjaarsborrel raakte ik in gesprek met een Nieuw Gezicht.
Niet dat ik alle gezichten al ken, ik woon hier ook pas een jaar of drie, maar toen het Nieuwe Gezicht zich aan vrijwel iedereen voorstelde wist ik het zeker, dìe is nieuw!

Wonen katarina hartgers

Het was het vriendelijke gezicht van Katarina Hartgers, die tezamen met echtgenoot Vincent Kroft pas een week(!) op Geerdinkhof woonde, en het dus tijd vond zich eens publiekelijk te vertonen.
Naast het vele wetenswaardigs dat ik hoorde, zoals een Letse moeder en een Hollandse vader, een lang verblijf in Letland en voor het Letse handelskantoor nu langdurig uitgezonden naar Nederland, bood zij ook spontaan aan ons een kijkje in haar zojuist betrokken huis te gunnen.

Pas toen ik mijn nieuwe groothoeklens had kon ik de fraaie ruime bungalow in al z'n glorie vastleggen. De grauwe grijze regendag had wat beter gekund maar het moest gebeuren dus was ik daar, en heb me geen moment verveeld. Leuk gepraat, leuk gefotografeerd.
Veel hoefde er niet aan de bungalow uit de 200-serie te gebeuren, maar in het halve jaar dat ze er nu wonen is er langzaam maar zeker toch het nodige veranderd: extra logeerkamer, parket waar vloerbedekking was, woonkamer wat meer eigen gemaakt en vooral de tuin. Niet alleen lichter en ruimer gemaakt, maar er ook een stuk aan toegevoegd. De vroegere bewoonster, Truus, had dat nooit gedaan; gelukkig konden Katarine en Vincent hun tuin nu drie maal zo groot maken door een stuk erbij te KOPEN. Ik schrijf dat met hoofdletters want het is betrekkelijk nieuw. Je koopt nu een extra stuk van de gemeente (aangenomen dat er een verkoopbaar stuk aan je eigen erf grenst) en dat wordt kadastraal aan je perceeloppervlak toegevoegd. Het is er dan onlosmakelijk mee verbonden en moet gewoon bij een eventuele verkoop van het huis meegeleverd worden.

Na ook nog een aantal portretfoto's gemaakt te hebben, wegens een bijzondere nieuwe portretlens (zie elders in dit blad) en wegens de fotogenieke medewerking van Katarina kon ik weer huiswaarts, vijfhonderd meter verder maar wel doorweekt door de volgende hoosbui.