“Commentaar is eigenlijk overbodig. Welke gek uit de Bijlmer (en verre omstreken) haalt het nu nog in z’n hoofd om ooit nog de beslissing te nemen om ooit nog eens in z’n leven van de drugs af te komen? Volgens mij niemand meer. Eerst op kosten van het stadsdeel op vakantie naar Tunesië en vervolgens opvangen worden in een gloednieuw drugsressort. Twee verdiepingen warmte, comfort. Nou, ik wist het wel. Wat een walhalla! Voor de strijders onder ons. Het gebouw is onder een regime geplaatst dat zegt dat dit resort er 5 jaren mag staan. Wilt u in uw agenda van 2011 aantekenen dat we dan nog eens kijken of het niet stiekem langer staat?  En voor de drugsgebruikers onder ons… geniet ervan.

Weet iemand hoe het met de subsidiepotjes van de PvdA zit? Volgens berichten zou het merendeel van de PvdA in zuidoost een dikke rooie vinger gehad hebben in de verdeling van subsidies en overheidsgelden, waarbij vooral die projecten werden bevoordeeld waar de PvdA-ers zelf een belang in of bij hadden. De PvdA ontkent natuurlijk in alle toonaarden en kondigt een “onafhankelijk” onderzoek aan. Maar de PvdA is zo groot, er zal vast nog wel ergens een doofpot te vinden zijn. Wel leuk om dit in het kader van de komende verkiezingen nog eens te volgen.
Trouwens, nog even over die droomreis voor kansarme jongeren naar Tunesië? Hoezo kansarm, ik krijg nooit zo’n kans gratis aangeboden en bovendien: Is het toeval dat PEWA (de organisator) de subsidie krijgt met een directeur die vooraanstaand lid is van de PvdA en twee PvdA raadsleden die ook van deze reis kunnen profiteren?

Zeer terecht zijn er inmiddels breed vragen gesteld, maar zoals wel meer reageerde de portefeuillehouder ontwijkend, maar heeft wel toegezegd dat ze binnen 30 dagende raad schriftelijk zal antwoorden. Zo te zien, zijn we er nog lang niet mee klaar, daarom komen we hier later weer op terug.

Even een kijkje in de politieke keuken rond deze malversaties “Op 12 september 2006 stond het punt op de agenda van de commissie en is het uitgebreid besproken. Het Dagelijks Bestuur heeft daarin toegezegd achtergrondinformatie te leveren over de verstrekking van de subsidie. Het was merkwaardig dat de stukken niet op tijd aan de raadsleden werden doorgestuurd: We hadden tijdens de commissievergadering vijf minuten de tijd om de stukken die tijdens de vergadering werden uitgereikt te bestuderen. De stukken gaven geen volledig beeld van de gevolgde procedure. En er was geen eindverslag of evaluatie van PEWA. Uit de stukken en uit de mondelinge toelichting van Stadsdeelvoorzitter Mw. Sweet bleek dat
naast PEWA twee andere stichtingen offertes hebben ingediend. De keuze voor PEWA was merkwaardig omdat de offerte van één van de andere aanbieders, te weten Youth Connection, veel uitgebreider was en beter leek te voldoen aan het hoofddoel, namelijk een basis te leggen voor een beter functioneren in de maatschappij van de deelnemende jongeren.

De SP heeft terecht, evenals de andere oppositiepartijen, veel vragen gesteld. Tot onze teleurstelling kreeg de SP nauwelijks antwoord op deze vragen. Het vraagstuk is ter behandeling naar de raadsvergadering doorgestuurd en zal nog een keer op de agenda van de commissievergadering worden geplaatst.

Tijdens de raadsvergadering van 26 september 2006 heeft SP fractievoorzitter Noush Saranjam tien vragen gesteld en een motie ingediend voor nader onderzoek. De belangrijkste vier vragen waren:
Is de horizon van de jongeren verbreed? Met andere woorden: hebben de jongeren op maatschappelijk zinvolle wijze hun vrije tijd besteed?
Is de doelgroep risicojongeren bereikt (volgens een enquête van PEWA was slechts 11 % werkloos)?
Kan het Dagelijks Bestuur, i.v.m. het magere resultaat, verantwoorden dat het geld goed besteed is?
Uit de drie offertes blijkt dat de offerte van Youth Connection een betere prijs/kwaliteitsverhouding aanbiedt dan PEWA. Kortom, het broeit!