Het lijkt op dit moment wat rustig aan het politieke front. Behalve dan dat het stadsdeel de subsidie heeft ingetrokken voor de muziekschool in Zuidoost. En dat na een stijging van het aantal leerlingen van 1000 naar 7000. OK, een structureel tekort van telkens anderhalve ton per jaar is voor niemand leuk. Maar het is kennelijk een zaak waar het stadsdeel zich sterk in voelt en dus gaat de botte bijl erin. We kennen het, want we hebben het eerder meegemaakt!

Laten we even teruggaan in de tijd. Het beeld van de acties tegen het stadsdeel ten tijde van de dreefverlaging en de bomenkap staat me nog helder voor de geest. Op de meest ongebruikelijke tijdstippen moesten er spandoeken worden opgehangen om maar
duidelijk te maken dat we erg tegen de bomenkap waren. Honderden bomen zijn er sindsdien gekapt, de dreef werd verlaagd en ons wijkje werd en wordt sindsdien ernstig bedreigd door nieuwbouw.
Maar.......dankzij de niet en nooit aflatende strijdlust van het bestuur van Groot Geerdinkof is er een rechtzaak gewonnen tegen het stadsdeel waarin we aannemelijk hebben kunnen maken dat de dreefverlaging en de bomenkap onrechtmatig waren. Helaas pindakaas, mosterd na de maaltijd, maar opvallend is dat het stadsdeel zich sindsdien rustig houd. En....als je je maar lang genoeg rustig houd, misschien vergeten ze het dan en kunnen we weer op de oude voet doorgaan. Kortom, ik heb het zelf ook wel geleerd: als je geschoren wordt dan moet je stilzitten. En het stadsdeel heeft dat begrepen, zo lijkt het. Maar Geerdinkhoffers zullen Geerdinkhoffers niet zijn om niet los te laten wat ze hebben. Wettelijk kunnen we misschien het onderste uit de kan halen, maar wat is dat dan. Zal de dreef weer naar z’n oude niveau moeten? Moeten er 750 bomen worden teruggeplaatst?
Ik weet het antwoord daarop niet, maar of het reëel is? Wel zijn er nog wel wat andere zaken te bespreken met het stadsdeel en daar gaan we op korte termijn mee beginnen. We zullen op korte termijn het stadsdeel verzoeken om een gesprek. Want wij zijn degene die scheren en het stadsdeel weet dat ze stil moeten zitten. En nu de kaarten op die manier geschud zijn, zullen we het hete ijzer smeden naar onze vorm.

En….het blijkt maar eens te meer dat we vriendelijke mensen blijven, maar je krijgt wat je wil. Een koekje van eigen deeg? De Bijl houdt u op de hoogte!