De G-buurt beschikt sinds kort weer over een nieuwe buurtregisseur. Rob Mulder. Op de afgelopen buurtborrel in De Garstkamp bestond een flink deel van de opgekomen buurtbewoners uit belangstellenden voor alleen......Rob Mulder. Niet direct met vredelievende bedoelingen, maar ook weer niet om de goede man bij binnenkomst het idee te geven dat hij z’n leven in De Garstkamp niet meer zeker was. Geen paniek en door de gong gered, hij had zich afgemeld wegens drukke werkzaamheden.

Vanwaar dan toch die belangstelling? Veel buurtbewoners hadden een “appeltje met hem te schillen”. Goedwillende buurtbewoners waren naar hun mening (en gevoelsmatig ook wel de mijne) onterecht op de bon geslingerd. Met de auto tot voor het eigen huis gereden met zware lading, het hondje uitlaten en niet aangelijnd,....??? Terwijl hier toch alles binnen redelijke grenzen in pais en vree verloopt, al wel 30 jaar of langer, moet er dan een buurtregisseur komen die wat rigide omgaat met regeltjes? Wat zou het nu betekenen zo’n functie als buurtregisseur? Het lijkt me dat het de laagdrempeligheid ten goede zou moeten komen. Een relatie tussen de buurtbewoners en de politie, iemand die de buurt kent, weet wat er speelt en als er dan wat aan de hand is, dan kunnen we rechtstreeks contact met hem zoeken en bestaan er korte lijnen om problemen snel uit de wereld te helpen. Misschien een wat uitgebreide taak/functieomschrijving, maar de inhoud zal er niet ver naast zitten. Nee, deze man lijkt z’n snor wat te drukken. Hij weet natuurlijk dat hij niet helemaal lekker ligt in de buurt, omdat hij zich wat te formeel als diender heeft opgesteld. Nee dat doet geen goed, meneer Mulder. Bewoners die uitermate zorgvuldig met hun medebewoners omgaan, niet naar hun huis rijden met direct in hun achterhoofd dat, mocht er een verdwaald kind of hond lopen, ze deze direct naar een andere wereld zouden willen helpen. Bovendien overtreden ze al 25 jaar de wet en dan alleen nog in dwingende en voorkomende gevallen. Hoe heet dat ook al weer? Gewoonterecht? Ja, u begrijpt het....dat voelt niet lekker. Tja, dan kun je verwachten dat op zo’n burenborrel er vragen worden gesteld. Niet om het mes op de keel te zetten, maar om uitleg te vragen en naar wegen te zoeken om misschien wat meer flexibel met de regeltjes om te gaan. Even over die laatste zin. Ja, de wegen zijn wat zoek en flexibel omgaan met regeltjes? Neem nou de grootste ergernis van heel Zuidoost. De befaamde rotonde vlak bij Ganzenhoef. Oh ja, volgens de regels zal zo’n verzameling asfalt daar wel mogen liggen, maar – en ik heb daar al eens eerder over geschreven - er bestaat in heel Nederland niet een planoloog of verkeersdeskundige die het nou in z’n hoofd haalt om op die plek een rotonde neer te leggen, met daaraan toegevoegd een inrit voor een parkeerplaats die voor 95 procent van de tijd altijd overvol is en vanuit 7 verschillende windstreken allerlei files tot gevolg heeft. Auto’s die elkaar 3 rijen dik inhalen, soms dwars over de rotonde hun weg vervolgen, voetgangers van de zebra vegen, voor onveilige situaties zorgen op het parkeerterrein en bovenal voor dramatisch veel ergernis zorgen. Wordt daar nu strikt met regels omgegaan?? En moeten we dan tamme, goedwillende brave burgers bestraffen? Het zou toch niet zo zijn dat de politie willige slachtoffers zoekt om hun quota te halen ten faveure van de zwaardere criminaliteit? Of bekeuringpenningen voor de staatskas? Misschien is het een zaak voor DE BIJL om ook dat eens wat scherper in de gaten te houden. OK, zult u zeggen, ik hoor het al , wel positief blijven BIJL!? OK, goed U uw zin. De nieuwe buurtregisseur blijft welkom, maar we moesten toch nog maar eens praten!