Gelukkig leveren onze bewoners zelf weer voldoende stof op om weer eens een wat kritische noot te laten horen. Aanleiding tot het item van deze keer is de laatste burenborrel. Overigens, maar dit ter zijde, voortreffelijk in de hand gehouden door onze voorzitter Yolanda Grift. Twee ambtenaren van ongelijke kunne hadden zich op hun vrije avond beschikbaar gesteld om aan de bewoners van Geerdinkhof een toelichting te geven op vragen die onder het volk leefden. En ik denk zelf...in het hol van de leeuw. OK, ze hebben het voordeel dat ze inhoudelijk goed van de materie op de hoogte zijn en in die zin een voorsprong hebben op het merendeel van onze bewoners, maar toch.

Het doel van zo'n avond is om door vraag en antwoord inzicht te krijgen in de handel en wandel van deze ambtenaren. Een enkele bewoner begrijpt het spel. Probeer nu eens, zonder dat je direct alle troeven op tafel legt als bewonersgroep, door het stellen van een aantal kritische vragen inzicht te krijgen in de handelswijze van de "tegenpartij", probeer aan je informatie te komen zodat je of je standpunt kunt bijstellen of je verweer sterker kunt maken en als je iets niet begrijpt moet dat alleen maar leiden tot het stellen van nog een vraag. Zeker als een van de ambtenaren zich onder druk voelt komen te staan zal hij zich alleen maar voorzichtiger gaan gedragen en uitlaten. En dat laatste zeker als je dat bekijkt vanuit het standpunt van de ambtenaar, zo in het hol van de leeuw. Dus wat is nu geboden, beste buurtbewoner?? Juist, enig takt, voorzichtig manoeuvreren in een mijnenveld, maar wel vooral doelgericht te werk gaan. Nogmaals alle hulde aan de betrokken ambtenaren, even los van de inhoud van hun betoog.
Ik zei net, een aantal bewoners hebben dit kritische spel goed aangevoeld, maar niet alle betrokken buurtbewoners. Gelukkig maar dat het merendeel van onze bewoners nog weldenkende mensen zijn, die met gevoel voor de zaak meer bereiken dan bewoners die alleen maar door stemverheffing gehoord worden. En niet waarnaar geluisterd word omdat hun argumenten zo goed zijn. Tja, in onze wereld bestaan nu eenmaal mensen die het ook nooit leren... het grootste geschenk op deze aarde is stilte en soms is het ook de grootste kracht!

Gelukkig leveren onze bewoners zelf weer voldoende stof op om weer eens een wat kritische noot te laten horen. Aanleiding tot het item van deze keer is de laatste burenborrel. Overigens, maar dit ter zijde, voortreffelijk in de hand gehouden door onze voorzitter Yolanda Grift. Twee ambtenaren van ongelijke kunne hadden zich op hun vrije avond beschikbaar gesteld om aan de bewoners van Geerdinkhof een toelichting te geven op vragen die onder het volk leefden. En ik denk zelf...in het hol van de leeuw. OK, ze hebben het voordeel dat ze inhoudelijk goed van de materie op de hoogte zijn en in die zin een voorsprong hebben op het merendeel van onze bewoners, maar toch.