Hebt u ook kleine kinderen gehad?

Een beetje een vreemd begin voor de anders zo kritische noten van De Bijl. En toch moest ik eraan denken. Waarom ik eraan dacht zal ik u proberen uit te leggen. Het ligt een beetje in de lijn van “Ik wil dit en ik wil dat.” ”Ja, maar wil je daar dan ook iets voor doen?” “Nee, ik heb vandaag geen zin, of ik ben even ergens anders mee bezig”, etc. Alles willen, als het maar geen moeite kost en op al teveel weerstand stuit.

Maar vaak levert het toch discussie op, want vader of moeder wil toch af en toe wat opvoedkundige statements kwijt om na 20 jaar toch het gevoel gehad te hebben iets zinnigs bijgedragen te hebben aan de opvoeding – nog beter- een vleugje van zichzelf terug te zien in het resultaat na 20 jaar. En als die inbreng dan leidt tot geruzie dan gooit vader uiteindelijk het tot dan bereikte resultaat geheel omver en zegt “En nu is het uit met het gezeur!”, gooit de deur dicht, smijt z’n krant opzij, stuurt het lastige kind weg en neemt daarna een veel te drastische maatregel die uiteindelijk veel meer stuk maakt dan nodig is.

Het stadsdeel Zuidoost wil het schoonste stadsdeel zijn, wil het groenste stadsdeel zijn, en wil de meeste huizen hebben, etc. Ja, dat kun je nu wel willen maar wil je daar dan ook iets voor doen? Oh ja hoor, 8000 bomen kappen, 5000 huizen bouwen, al het nog overgebleven natuurlijk schoon volbouwen... Ja maar stadsdeel, hoe zit het dan met de ecologische hoofdstructuur, de hoofdgroenstructuur, de provinciale ecologische hoofdstructuur, de groene scheg? Ja, kijk, dat is hier geloof ik niet zo van toepassing. We hebben rekening gehouden met het broedseizoen en nu de volgeltjes veilig op de betonnen dakrand zitten kunnen we weer verder gaan met kappen. Ja, maar dat groen is toch bedoeld om de vogels een plek te geven en om bij te dragen aan een betere luchtkwaliteit? Ja kijk, dat komt hier even slecht uit maar we rijden toch steeds meer in onze hybride auto’s? Nee, we zijn echt wel goed bezig. Ja maar jongens, dit gaat echt de verkeerde kant op. Ik wil dit niet. Als onze kinderen straks aan het roer staan, zijn ze heer en meester over een geasfalteerde betonnen stad met plastic bloemen voor de ramen.
Mensen, herinner u even de vader in u die zich zo langzamerhand zo belaagd voelt dat hij bijna geen uitweg of alternatief meer weet in de discussie. “En nu is het uit met het gezeur”. En vervolgens wordt de A9 verbreed, ontstaat er op de Bijlmerweide Geerdinkhof II, Geerdinkhof III enGeerdinkhof IV, ligt er een achtbaans verbinding tussen de A6 en de A9, vijf hectare sportvelden in het Bijlmerpark met kunstgras, een geasfalteerde ateletiekbaan, kunststof wielerbaan, parkeerplaats voor 5000 auto’s (betaald wel te verstaan), prachtige vinexhuizen tot ver over het gedempte Gein.

“Tja, de brede maatschappelijke discussie leverde zoveel verschillende opties op en we hebben uiteindelijk met zoveel belangengroepen te maken... we hebben uiteindelijk als stadsdeelbestuur toch maar de knoop doorgehakt. Ja, tegenwoordig vragen de burgers naast hun inspraak toch vooral een daadkrachtig en doortastend bestuur. En dat willen we toch vooral uitstralen”.

Mocht u op 6 september a.s. toch nog iets zinnigs willen doen, het Platform Gaasperdam Groen, organiseert in het nog resterende groen allerlei activiteiten om bewoners als u en ik voor de laatste keer te doordringen van het feit dat we meer aan life groen hebben dan aan plastic groen. Kijk even op de site voor het te laat is! WIJ ondersteunen deze activiteit zeer en nemen er zelfs aan deel. En u...?