Op de valreep toch een grap
Want met humor kom je vaak het verst
Want de tijd is wel wat krap
Zo tussen Sint en Kerst.

Van De Bijl verwacht je soms een klap
Een kritische noot, een aanzet tot discours
En zo ook in tijd van feestoverlap
Weer een kritische koers.

De Sint nog maar net weer weg
En soms nog voordat hij er is
Heeft Sint soms de vreselijke pech
Z’n werk te doen in Kerstmis.

Want hoewel de landelijke statistieken
In het voordeel zijn van Sint
Zijn het vaak toch al de kerstboompieken
Die je met 5 december in de huiskamer vind.

En het zal De Bijl niet zijn
Die zich daar erg aan stoort
En die vindt het dus maar wat fijn
Te melden dat daar dus een kerstgedicht bij hoort.

Beste bewoners van de Geerdinkhof-wijk
Het was weer een roerig jaar.
Want in menige kast lag weer een lijk
En soms stonk het daar ook naar.

Weer tot op hoog niveau
Werd om het recht gestreden
Met het stadsdeel van ZO
We hebben wat afgeleden.

De trucendoos ging daar weer open
De deuren gingen daar weer dicht
Weer van kastje naar muren gelopen
En voelden we ons weer opgelicht.

De dreefverlaging of huizenbouw
Hield het fijnstof dat dan tegen?
Ineens met het bestemmingsplan weer een aap uit de mouw
Kwamen we weer van de drup in de regen.

Dan waaide de wind weer tegen
Bij de Raad van State wonnen we weer iets
Maar niet altijd kwam de zegen
Van boven maar soms ook uit het niets.

En zo gaat het ook met Sint
Op weg naar Spanje richting einde jaar
Gaat toch nadenken en hij vind
In wrok eindigen zo naar.

Want ook voor Sinterklaas
Blijft Kerst het feest van bezinning
Het feest van overpeinzing en relaas
Hereniging en beminning.

In dat licht steunt hij z’n concuvriend
En doet Sint een reiking van de hand
Naar de Kerstman die het even verdient
Als tijdelijke vredeshoeder van dit land.

Want zowel Sint als ook De Bijl
Dichten soms een kritische noot
Zo houden ze de geest op scherpe peil
Waarmee men de weerstand vergroot.

Maar als geste naar het komend feest
Een gebaar van verzoening en vrede
Voor u allen het meest
Maar ook voor de strijders en het bestuur mede.

De Sint wenst u een gezegende tijd
Met helaas voor de Kerstman wel de pressie
Te zorgen voor een gul financieel beleid
En even niet denken aan de recessie.

Geniet mensen, van uzelf en elkaar
Van lekker eten en samenzijn
Dan zijn we volgend jaar weer klaar
Voor de strijd en strakke lijn.

Voor 2009 alle goeds
Laat het u alles geven
Van weinig bitter tot veel zoets
We gaan een positief jaar beleven.