De oudere Geerdinkhoffers krijgen bij het zien van de titel van deze Bijl vast een blos op de wangen. Maar het gaat hier niet over het krakerige koor dat na de oorlog uit de radiodistributie schalde. Elke ochtend om acht uur klonk toentertijd het socialistisch strijdlied Op naar het licht, om de noeste wederopbouwers mentaal te ondersteunen voordat ze op hun fiets naar het werk togen. Maar de tijden van Strijders in de arbeid, Op naar het licht, Morgenrood en Broeders verheft u ter vrijheid bestaan niet meer. Nee, het gaat in deze bijdrage van De Bijl over de verkiezingen, of in ieder geval over een landelijke activiteit waarbij Nederlandse ingezetenen in de gelegenheid worden gesteld hun heimelijk gekoesterde politieke voorkeur kenbaar te maken.

Democratie
Het is een gevolg van wat we noemen, de democratie. De een meent aan de democratie rechten te kunnen ontlenen in de zin van ´en nu wil ik ook wel eens wat zeggen´. De ander weet te melden dat democratie slechts ´een bestuursvorm´ is. Kortom, eigenlijk weet niemand precies wat we nu met deze democratie aan moeten, feilloos ten toon gespreid na de laatst gehouden ‘verkiezingen’.
Het in Nederland gebruikte woord (ik wil het geen begrip noemen omdat dat zou kunnen impliceren dat mensen er begrip van hadden of het begrijpen) stamt af van de Griekse woorden demos en kratein, respectievelijk ‘volk’ en ‘heersen’/‘regeren’.
Democratie betekent dus letterlijk ‘volksheerschappij’. De voltallige bevolking is soeverein en alle autoriteit is gebaseerd op de instemming van het volk. Het is gebaseerd op het menselijke gelijkheidsideaal. Als iedereen vrij en gelijk in rechten en plichten geboren is, dan heeft ook niemand méér recht dan een ander om bepaalde wetten vast te stellen of beslissingen te nemen.

Hoofddoekjesverbod
Nu ben ik geen PVV-aanhanger, maar toch even het volgende. Het volk heeft de PVV gekozen als grootste partij in Almere. De grootste partij is in beginsel aan zet bij de vorming van de gemeentelijke coalitie. De rode potloodstip is nog niet droog of de eerste schermutselingen vinden plaats. Vermeende coalitiepartners schreeuwen om het hardst dat ze niet samen met de PVV in de raad willen of een nieuw college willen vormen, voornamelijk door het voorgenomen hoofddoekjesverbod in de stad. Een informateur van de kant van de PvdA probeert eruit te halen wat erin zit, althans dat lijkt aan de buitenkant zo. Anderhalve maand later…. ‘Verkiezingswinnaar PVV uitgesloten voor het College’!! De PvdA heeft een advies uitgebracht de PVV niet meer te beschouwen als een serieuze partij in de onderhandelingen voor een nieuw college. En daar gaan de 9 van de 39 zetels, weliswaar gewenst door het volk, maar de politiek beslist anders.

Amsterdam: geen haar beter
In ons eigen Amsterdam gaat het al niet beter. Job Cohen stapt op om de PvdA landelijk weer in het zadel te helpen. Nog voordat iedereen bekomen is van de schrik - of misschien na het uitslapen van de feestroes - heeft de PvdA besloten dat Lodewijk Asscher maar tijdelijk burgemeester moet worden. Nu kun je zeggen: ‘hij was toch ook al loco-burgemeester’. Maar willen we die man wel? Nu wil ik het ook wel eens een keertje voor het zeggen hebben! Hoezo het volk beslist?
Terecht maakt D66 zich boos. Bepalen we in onzekere tijden of in een politiek vacuüm niet met elkaar wat en wie het beste is voor de stad? Ook hier verliest de grote winnaar van de verkiezingen de strijd. De PvdA beslist uiteindelijk dat D66 geen serieuze partner meer is tijdens de coalitiebesprekingen.

Rood stadsdeel
Zou het nu in ons rood gekleurde stadsdeel (tsja, we leren er dus ook mooi niks van!) nou toeval zijn dat de naam van een politieke stijger per ongeluk niet op de stembiljetten voorkomt? Oké, D66 heeft zich niet slim opgesteld. Onhandige machtspolitiek op het verkeerde moment: eerst wel dan weer niet met de PvdA. Openlijk de meerderheid van de Raad voorbijlopen die het tijdelijke optreden van Asscher voor ongeveer drie maanden ondersteunt? En de VVD ziet af van herverkiezingen in Zuidoost. Het heeft genoten van de tijdelijke extra aandacht en ziet in dat overdoen van de verkiezingen niet direct zal leiden tot meer zetels. Verstandig, dus.

Hoorzitting?
Daar waar het volk zijn sympathie uitspreekt voor D66 is anderhalve maand later de stand dat ‘de PvdA, VVD en Groen Links haast maken met de vorming van een nieuw Amsterdams stadsbestuur’.
Einde D66, einde Stem des Volks! Hoezo democratie!? Degene die de democratie invult naar eigen welbevinden is de brutaalste en de hardste schreeuwer in deze stad. Nee, het volk wordt een volgende schertsvertoning voorgehouden bij de keuze van een nieuwe burgemeester! Ja, er komt een speciale hoorzitting waar de Amsterdammers zich mogen uitspreken over welk type burgemeester nu het best past bij Amsterdam. Bespaar je het geschreeuw tijdens zo’n hoorzitting, is het advies van De Bijl. De kaarten zijn al geschud vóór het ter perse gaan van dit, wederom rijk gevulde en lezenswaardige Infobulletin. Schreeuw liever in een diepe put en wacht op de echo…
Wie gelooft er nog in de democratische rijkdom? Dom, dom, dom, dom, dom…