De huizenprijzen stijgen weer in Amsterdam. Er worden weer meer vliegreizen geboekt. Gaan we nu naar Mexico of toch maar naar Spanje? Toen ik dat soort beelden voorbij zag komen, dacht ik: maar we hebben toch een kredietcrisis? Verdient die man bij KPN nu zeven miljoen euro? Hebben ze nu wél weer bonussen uitgekeerd gekregen? Ze zouden daar toch mee stoppen? Iedereen maar klagen over de gevolgen van de kredietcrisis, maar iedereen is kennelijk al lang weer achter de schermen erin geslaagd om de schaapjes op het droge te hebben. Managers en bestuur ders in de zorg...velen verdienen boven de Balkenende-norm en zelfs boven de door henzelf opgestelde beloningsnorm. De meest verdienende bestuurder in de zorg (overheids geld en onze belastingcenten) zit boven de zes ton.

Mistgordijn?
Is die term `kredietcrisis` niet meer dan een mistgordijn geweest, opgetrokken door een stelletje `grootgraaiers`om maar te verbloe men dat ze er een zootje van hebben gemaakt? (`Ja, maar we konden er niets aan doen, want er was toch een kredietcrisis?’) Elke dag puilt de tv uit van dit soort beschamende onzin. Pas nog weer een uitzending over Lucia de B. In 2007 verdrong het hoogste juridische gezag zich voor de camera´s om te verkondigen dat alléén zij het gedaan kon hebben. Tot drie jaar later de Hoge Raad bakzeil haalde. En nog steeds is dat rapaille in dienst bij Justitie alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Om kort te zijn: ik heb mijn buik er ernstig vol van (overigens weer goed voor de lijn), maar voor al is bij mij het vertrouwen in welk instituut dan ook volledig zoek. Ik stop mijn centen maar weer eens in een oude sok. Dan weet ik ten min ste dat ik daarvan over tien jaar nog iets over heb.

Bestaansminimum
Ik zal u even weer wat bijpraten. Kunt u zich nog voorstellen dat er mensen in uw omgeving zijn die het wat minder hebben? Wat dacht u van een inkomen van ongeveer 400 euro per jaar? OK, er is hier en daar wel wat discussie over. De Verenigde Naties houden een grens aan van 1 dollar en de Wereldbank houdt het op 1,25 dollar. Het is het inkomen dat iemand nodig heeft om te kunnen voorzien in de basisbehoeften: minimale voorwaarden die nodig zijn om menswaardig te kunnen leven. De vraag wat ‘minimale levensbehoeften’ zijn en welk bedrag daarmee gemoeid is, is niet eenvoudig te beantwoorden. De armoede grens verschilt per land. Ook worden in diver se landen geheel verschillende definities van het begrip armoede gehanteerd. Duidelijk is echter wel dat een aanmerkelijk deel van de wereldbevolking grote moeite heeft om in het bestaansminimum te voorzien.

Er (niet meer) bij horen
Voor Nederland geven CBS en SCP in het rap port Armoedemonitor 2005 geen exacte de finitie van de armoedegrens: ‘Arme huis houd ens hebben onvoldoende geld om een bepaald minimaal consumptieniveau te rea liseren.’ Een bredere benadering op basis van meer dimensies, is ook mogelijk. Naast inko men worden dan sociale participatie en toe gang tot onderwijs, zorg en huisvesting mee ge nomen. Het gaat om wel of geen 'sociale uitsluiting' .... Zouden we daar dan bang voor zijn? Er niet meer bij horen? Bang om uit de groep gestoten te worden? Maar hoor ik er nu méér bij als ik zes ton verdien? Moet ik nu echt naar Mexico omdat mijn buurman er óók naar toe kan?

Het gaat gewoon door

Ik vrees dat Nederland ziek is. Om zeep gehol pen door politiek, bestuurders, banken en in stan ties. Mensen van wie we dachten dat we ze vertrouwen konden. Het heeft heel veel men sen als u en ik heel veel geld gekost. Het nare is, het gaat weer verder waar het twee jaar geleden is begonnen en het zal dus voorlopig niet beter worden. Maar waar zit hem nu de kneep? Ligt het nu aan die ander of heb ik zelf ergens last van? In het algemeen hebben we last van zelfverheffing (wanneer het goed gaat) of zelfbescherming (wanneer het wat minder gaat). Omdat deze mechanismen - zoals veel menselijke dwalingen - onbewust verlopen, heb je niet zo in de gaten hoe ze bij jezelf in elkaar steken. Bij anderen zie je het wel, waar door je mening over de drijfveren van anderen vaak beter klopt.

Kortom, wil je iets over jezelf leren, vertrouw dan op die zelfingenomen ander die beter dan jijzelf meent te weten wat jou drijft en wat je valkuilen en misvattingen zijn. Maar blijf kri tisch en houd vooral ernstig de hand op de knip. Alleen is dat weer slecht voor de econo mie, heb ik me laten vertellen.