• Presentatie bouwplannen K-buurt
  Vorig jaar is de participatie over de vernieuwing van projectgebied K-midden (het gebied rond de Karspeldreef dat het hart vormt van de K-buurt) gestart. Naast een levendig plein, komen hier ook woningen en voorzieningen bij. De bewoners hebben op meerdere momenten ideeën, tips en wensen meegegeven en er zijn flink wat bijeenkomsten geweest met het adviesteam. […]
 • Voorbode van het voorjaar
  De bomen in het Gaasperpark zijn gesnoeid, de omgewaaide exemplaren nagenoeg opgeruimd en de struiken gekortwiekt. Het park is klaar voor het voorjaar. In de watergangen van het park zijn eendenkorven geplaatst; nu ligt er nog ijs rondom, straks wellicht eieren erin. Over enkele maanden – in de zomer – moeten de eerste plannen voor […]
 • Mantelzorg zonder overbelasting
  Markant organiseert in samenwerking met MaDi Zuidoost verschillende GRATIS cursussen en themabijeenkomsten voor mantelzorgers in Amsterdam Zuidoost. Op 27 februari zijn mantelzorgers van harte welkom in NoLimit, Geldershoofd 80 voor de cursus ‘De Zorg de Baas’ die begint om 10.00 uur. ‘s Middags is er een themabijeenkomst ‘Respijtzorg: hoe krijg ik meer tijd voor mezelf?’ […]
 • Presentatie rotonde Ganzenhoef
  Op dinsdag 13 februari, vanavond!, om 19:00 uur is er op het stadsdeelkantoor aan het Anton de Komplein een presentatie over winkelcentrum en rotonde Ganzenhoef. Ook komen de plannen voor een haventje bij Langerlust aan de orde. Initiatiefneemster Aimee Cox zal hierover inspreken. 1. Opening en vaststelling agenda 2. Benoeming mevrouw S. Grep (GroenLinks) 3. […]
 • Bomen over het (Diemer)Bos
  In 2018 bestaan de Vrienden van het Diemerbos 5 jaar,het eerste lustrum. Dit laten de ‘Vrienden’ niet ongemerkt voorbijgaan. Op vrijdag 2 maart organiseren zij een feestelijke bijeenkomst in MatchZo, Stammerlandweg 10 in Driemond. Inloop vanaf 13.30 uur. Wel geïnteresseerd, gebruiker van of betrokken bij het Diemerbos, maar nog geen vriend? Meld u dan (gratis) […]
 • Kijk in je Wijk (Bijlmer Oost)
  Kijk in je Wijk op 20 februari is een goed moment om in Bijlmer Oost met sleutelfiguren te spreken, bewoners en bewonersinitiatieven te consulteren, knelpunten te constateren en kansen op te halen en om afspraken met samenwerkingspartners te maken. POZO benut deze ‘Kijk in je wijk’ in Bijlmer Oost om signalen op te halen vanuit […]
 • Participeren in upgrade Gaasperpark
  Het Gaasperpark was in 1982 Floriade-terrein. Enkele elementen zijn er nog, zoals bv het rosarium. Nu veertig jaar later is een upgrade nodig. Daarvoor werd gisteravond een bijeenkomst in het planetarium georganiseerd met bewoners, geïnteresseerden, en het projectteam met afgevaardigden van stadsdeel Zuidoost en Buro Stroom. Er was een hoge opkomst; geen representatieve (99,9% blank […]
 • VerKiezingsdebat De Buurt Aan Zet
  Woensdag 28 februari vindt het grote lijsttrekkers/verKiezingsdebat ‘de buurt aan zet’ plaats in de K-buurt van Amsterdam Zuidoost. Over de relatie tussen bewoners en overheid, over het belang van een stem voor alle mensen ongeacht afkomst, sekse, huidskleur, seksuele voorkeur, leeftijd, religie of handicap. Over buurtrechten, over participatie en het benutten van de krachten en […]
 • Toekomst van de K-buurt
  De K-buurt wil een VET zomerfeest organiseren en weer Kerst vieren, maar dan beter georganiseerd. Ook is er een plan om in 1104 (postcode van de K-buurt) een toer te organiseren waar alle 1104-initiatieven de deuren open zetten voor de rest van de wijk en zo iedereen alle activiteiten kan bekijken. Dit bleek op het […]
 • Recital in Cultureel Centrum Gouden Leeuw
  Op zondag 4 februari is er een concert in Cultureel Centrum Gouden Leeuw. Het is een recital “Romantische liederen van vrouwelijke componisten”, van 15.00 uur tot 16.30 uur. Met pianist Marien van Nieukerken en Claudia Patacca sopraan. Liederen van Monique Krüs, Cornélie van Oosterzee, Clara Schumann, Fanny Mendelssohn Hensel, Henriëtte Bosmans, Cécile Chaminade, Rebecca Clark, Amy Beach. Entree […]