Nieuws van GroenLinks
 • Afscheid Urwin Vyent en Lilian Peters

  Afgelopen zaterdag 17 februari 2018 heeft GroenLinks Zuidoost afscheid genomen van Lilian Peters en Urwin Vyent. Lilian is verhuisd naar het rustieke Hippolytushoef en Urwin heeft zijn handen vol bij slavernij-instituut Ninsee. We wensen beide veel succes en geluk in hun verdere avonturen.

  Categorie 
  nieuws zaterdag, 24 februari, 2018
 • Stadsdeelcommissie kandidaten

  Bijlmer Centrum

  • Tim Hofman 28 jaar
   Als adviseur is Tim dagelijks bezig met het verduurzamen van het bedrijfsleven. Zijn kennis over verduurzaming en energiebesparing wil hij graag inzetten voor zijn buurtgenoten. Veel huishoudens geven onnodig veel uit aan hun energierekening. Door energie te besparen zal dit niet alleen goed zijn voor het milieu; veel huishoudens in Amsterdam Zuidoost kunnen het geld wat ze zullen besparen goed gebruiken voor andere zaken. Door Amsterdam Zuidoost te verduurzamen zullen de bewoners meer te besteden hebben. Zo slaan we twee vliegen in één klap
  • Heero Viel 74 jaar
  • Lydia Shala 20 jaar

  Gaasperdam Driemond

  • Sandra Grep 50 jaar
   Sandra is een krachtige en competente vrouw. Sinds kort is ze voor GroenLinks, lid van het Algemeen Bestuur (AB) van de bestuurscommissie en fractievoorzitter van GroenLinks in Amsterdam Zuidoost. Ze woont 22 jaar in Holendrecht, zet zich in voor de mensen in haar omgeving en beschikt over een groot netwerk in Zuidoost. Zowel professioneel als politiek is ze geïnteresseerd in sociaal maatschappelijke vraagstukken. Als bestuurslid van het Landelijk Kleurrijk Platform van GroenLinks, promoot ze diversiteit binnen de partij. Omdat ze in de fractie veel kan betekenen op het gebied van Zorg & Welzijn en zich verder kan ontwikkelen in het politieke handwerk, is zij de lijsttrekker in het gebied Gaasperdam/Driemond. Mijn slogan: Ik sta voor gelijkwaardigheid in het onderwijs en op de arbeidsmarkt, meer betaalbare koop - en huurwoningen en een schoon, groen en veilig Amsterdam Zuidoost."Het kan anders!"
  • Abraham Schreuders 34 jaar
  • Arlien Bakker 57 jaar
   Arlien woont al bijna 30 jaar met heel veel plezier in Gaasperdam. Ze werkt sinds 2006 vanuit haar huis in de laagbouw in Holendrecht als zzp: als coach vergroot ze de psychische weerbaarheid van haar cliënten.Haar woonplezier schuilt in het ‘wonen in een park’. Ze ziet haar medebewoners genieten van de groene buurt: kinderen spelen buiten, mensen sporten of wandelen. Het valt haar op dat zelfs in de winter de basketbal- en Cruyff-courts tot in het donker intensief worden gebruikt. Vreemd dat hier nog geen verlichting is. Het groen in de buurt staat wel onder druk door enerzijds de vraag om veiligheid waardoor er kniehoge struikjes overblijven en de toenemende bestrating wat meer wateroverlast geeft. Geen kind kan meer een hut in de bosjes bouwen, zoals haar zoon ooit wel kon in Gaasperdam. Ze geniet van de diversiteit van de mensen qua leeftijd en achtergrond. Ze ziet ook in Gaasperdam armoede toeneemt. Teveel mensen krijgen financiële problemen. Dit is zelfs zichtbaar in het verschraalde aanbod van de winkelcentra. De huren van de winkelpanden zijn te hoog zodat leuke winkels verdwijnen en er vooral spotgoedkope ketens overblijven. Gaasperdam is uitgestrekt. Driemond, Nellestein, Gein, Reigersbos en Holendrecht hebben elk hun eigen karakter. Die herkenbaarheid is mooi en vergroot de betrokkenheid van bewoners bij hun buurt. Wat ze gemeenschappelijk hebben is de parkachtige omgeving. Het gebied ‘achter het spoor’ bij het AMC staat op de nominatie voor herinrichting en nieuwbouw. Opnieuw een eigen buurt, maar wel één die bij Gaasperdam zal horen. Arlien wil haar ideeën en die van de bewoners hoe het wonen in Gaasperdam prettig blijft en nog fijner kan graag inbrengen.

  Bijlmer Oost

  • Sander Schreuder 30 jaar
   Sander is opgegroeid in Amsterdam Zuidoost en hij woont nu met veel plezier in de Bijlmer. Als architect en actieve bewoner van de K-buurt kent hij het belang van luisteren. De bewoners weten wat er speelt, wat er nodig is, wat er beter kan. Deze buurt kent veel armoede maar ook veel kennis, energie en sociale rijkdom. Of de wijk nou schoner, veiliger, duurzamer, leuker, gezonder en/of kansrijker moet worden. Laat de bewoners, naast meedenken, ook mee beslissen en mee helpen. Zorg voor de middelen om zich goed te organiseren. Geef ze serieus de kans om mee te denken, beslissen en te helpen. Sander wil hier graag aan bijdragen, door korte lijntjes met de stad en doorgeven wat er speelt in Bijlmer Oost. Het wordt tijd dat de goede ideeën, initiatieven en persoonlijke verhalen de ruimte krijgen en worden gehoord!
  • Faison Janzen 37 jaar
   Ik heb me kandidaat gesteld vanwege mijn irritaties, rondom het huisvuil dat steeds naast de containers wordt gezet. Het huisvuil op straat trekt ongedierte zoals ratten aan. En het grofvuil dat niet op de opaaldagen en op de juiste plek op straat wordt plaatst. Wanneer ik contact opneem met de gemeente hierover, krijg ik te horen dat ik een week moet wachten voordat het wordt opgehaald. Er dient strenger gehandhaafd te worden. Tevens wil ik, met behulp van de bewoners, iets doen tegen de inbraken. Het gevoel heerst dat de politie en de gemeente weinig hier tegen doen. Kortom, ik zal me gaan inzetten voor een schoner en een veiliger Bijlmer-Oost. "Samen maken we de buurt."
  • Jielis van Balen 64 jaar
  Categorie 
  nieuws stadsdeelcommissie verkiezingen maandag, 19 februari, 2018
 • Huis-aan-huis-actie in Nellestein
  Categorie 
  nieuws zondag, 11 juni, 2017
 • GroenLinks Zuidoost op bezoek bij Ubuntu Stadstuin.

  De Ubuntu Stadstuin is een project van de Empowerment Coöperatie Amsterdam. (ECA)  Deze Coöperatie bestaat uit sociaal ondernemers die allerlei projecten organiseren op het vlak van duurzaamheid en samenleven. De Stadstuin is half april 2016 begonnen op een veld vlakbij het AMC grenzend aan de wijk Holendrecht. Het project is een demonstratie project waarin het gaat om het verenigen van mensen rond het verbouwen van voedsel. Aan eten zit een verhaal vast wat raakt aan verschillende thema's zoals voedselproductie in samenhang met het tegengaan van klimaatverandering en bewuster eten.

  Belangrijk idee is om voedsel lokaal te produceren en lokale producten te consumeren. Zo wordt onnodig vervuilend transport voorkomen. Stadslandbouw brengt de productie en consumptie van eten naar de stadsbewoner toe en de stadstuin wil hier een aanjager van zijn.

  De tuin bestaat uit een productieveld waar bewoners gezamenlijk werken aan de verbouw van groenten en een aantal privé moestuintjes. Er wordt gewerkt volgens de principes van de Permacultuur.  Perma is een verkorting van het woord permanent. Deze methode wil uitzicht bieden op een verantwoorde biologische landbouw op de lange termijn zonder chemische bestrijdingsmiddelen. Dit wordt bereikt door een bepaalde opbouw van verschillende gewassen naast elkaar. Dit in tegenstelling tot de enorme akkers met slecht één gewas zoals die in de reguliere landbouw gangbaar zijn. Naast het verbouwen van groenten wordt er ook gewerkt aan een tank waar vis in wordt gekweekt. 

  De stadstuin leidt vanzelf weer tot andere activiteiten zoals het verkopen van de geoogste groenten. Zo werd tijdens het bezoek van GroenLinks een winkel geopend waar bewoners voor deze producten terecht kunnen. Op het terrein staat inmiddels ook een tuinhuis met een workshopruimte, een cafeetje en een keukentje .
  Er komt steeds meer erkenning voor de positieve sociale rol die de stadstuin in de buurt speelt. Het tuinieren en alles daaromheen is ook heel geschikt om mensen die het moeilijk hebben op sociaal of psychisch vlak een zinvolle fysieke activiteit en een ondersteunende sociale omgeving te bieden.  Daartoe wordt ook samengewerkt met een hulpverlenende instantie uit de buurt.

  Belemmerende factor die wordt ervaren is de enorme gedetailleerde regelgeving van de overheid op tal van terreinen. Het is verbazingwekkend wat er aan regels is bedacht rond bijvoorbeeld de ingebruikname van een eenvoudige voedselkar. Aan de andere kant stimuleert het stadsdeel het initiatief met een subsidie omdat het echt om een Sociaal Ondernemen project gaat met maatschappelijke doelen.

  De stadstuin zal op termijn verhuizen omdat op de huidige locatie woningen worden gebouwd. Een meer definitieve plek wordt dan gevonden op het dak van de tunnel van de Gaasperdammerweg die met groenvoorzieningen wordt ingericht. Na de uitleg van Annet gingen de GroenLinksers aan het werk op verschillende plekken in de tuin. Daarna werd nog nagepraat onder het genot van een heerlijk soepje en dito broodjes.

  Categorie 
  nieuws zondag, 14 mei, 2017
 • 40 jaar AGG en uiteindelijk toch een tunnel in de maak

  Leo, kun je jezelf even kort voorstellen?

  Ik ben geboren in Limburg (Tegelen). Sinds 1968 woon ik in Amsterdam, eerst in het Centrum, daarna in Oud-Zuid en nu in Nellestein. In het verleden ben ik lid geweest van de PPR (Politieke Partij Radikalen). Daarop volgde het GroenLinks-lidmaatschap, al bleef mijn actieve bijdrage grotendeels beperkt tot de contributie.

  In 1988 ben ik verhuisd naar Nellestein. Het is groen, rustig en autovrij. Ik heb er wortel geschoten, onder andere door lang als voorzitter mee te helpen aan het laten floreren van de Nutstuinen. Ze bestaan hier nog steeds en hebben nu de wind mee, omdat er steeds meer aandacht is voor stadstuinieren.

  De AGG heeft een lange geschiedenis. Kan je die voor ons samenvatten?

  De AGG is in 1977onder de naam ‘Aktiegroep Geluidshinder Gaasperdammerweg’ opgericht. Dat was naar aanleiding van de plannen om de Gaasperdammerweg aan te leggen, dwars door de bewoning van Amsterdam Zuidoost, tussen de Bijlmer en Gaasperdam. De actiegroep, waarin diverse wijken rondom de latere Gaasperdammerweg vertegenwoordigd waren, heeft zich in eerste instantie verzet tegen deze plannen.

  Toen de aanleg van deze autosnelweg toch niet voorkomen kon worden, heeft de AGG een alternatief plan voorgesteld om de weg in een tunnel aan te leggen. Maar dat was te duur. De geluidsoverlast zou binnen de normen liggen. En de afspraak was om een half jaar na de ingebruikstelling van de Gaasperdammerweg twee keer van twee rijstroken de feitelijke geluidsbelasting te meten. Dat heeft de gemeente nooit gedaan. Ook zou de weg tijdelijk zijn.

  Hoe ben je bij de AGG betrokken geraakt?

  Via het hoofdredacteurschap van de toen nog papieren ‘Nellesteiner’ (een wijkmaandblad) kreeg ik in 1996 te maken met de AGG. Ze heeft deze autosnelweg niet tegen kunnen houden, maar heeft wel de eerste geluidsschermen in Nederland gescoord.

  De groep leefde weer op dankzij de nieuwe wegverbredingsplannen. Uit eigen interesse en als vertegenwoordiger van Welzijnsvereniging Nellestein kwam ik toen bij de AGG terecht. In die rol heb ik onder andere in de Nellesteiner met enige regelmaat kanttekeningen geplaatst bij de plannen rond de Gaasperdammerweg en de gevolgen ervan voor onze leefomgeving.

  Vanaf 2001 kwamen er dus nieuwe plannen om het autowegennet rondom Amsterdam fors uit te breiden. In eerste instantie was de inzet van de AGG om alternatieven aan te dragen om zo nog meer asfalt (en dus meer autoverkeer) te voorkomen. Een van de voorstellen was kilometerheffing, maar daar bleek de tijd nog niet rijp voor. Uiteindelijk ging het om een verbreding van de Gaasperdammerweg of een tunnel langs het Naardermeer,een rechtstreekse verbinding van de A6 met de A2/A9.

  Hier was de AGG intensief bij betrokken. De website www.gaasperdammerweg.nl geeft er een goed beeld van (met dank aan het stadsdeel voor de subsidiering). Inmiddels was het duidelijk geworden dat de geluidsoverlast bij een verbreding van de weg ernstig zou toenemen, maar ook de belasting van onze gezondheid, door fijnstof en uitlaatgassen. AGG veranderde daarom haar naam in ‘Stichting Aktie Gezondheid Gaasperdammerweg’. Daar ben ik bestuurslid van.

  De protesten tegen deze uitbreiding dwars door onze woonwijken heen, hebben niet geholpen. De lobby die tegen een tunnel A6/A9 was, met de slogan “Hier wordt niet gebouwd” bleek sterker. Gelukkig werd er nu wel gekozen voor de aanleg van een tunnel.

  Hoe staat het er nu voor met de aanleg van de tunnel en de herinrichting van de woonomgeving?

  Inmiddels zitten we hier al drie jaar langs een bouwput. Ook gaat het verkeer gewoon door. Op 21 april is de laatste heipaal voor de tunnel geplaatst. Daarmee zijn alle grootschalige funderingswerkzaamheden klaar. Eind van de zomer hoopt aannemerscombinatie IXAS het casco van de tunnel klaar te hebben. De verwachting is dat de verdere afwerking minder overlast met zich mee zal brengen.

  Vooral voor de bewoners aan de noordkant van het bouwravijn zijn deze werkzaamheden heel belastend geweest. Veel geluidsoverlast, gezondheidsklachten en schade aan woningen. Zo'n erge overlast was ook niet verwacht. Er is wel een goede verstandhouding met Rijkswaterstaat en IXAS.

  Voor kijkers is het trouwens een fascinerend en knap gebeuren, zoals ook te zien is op de foto’s.

  En hoe denk je dat de toekomst eruit ziet?

  Wat de toekomst betreft is er winst. Ook voor de omwonenden. De tunnel veroorzaakt in elk geval minder geluidsoverlast. Maar wat de tunnelmonden betreft heb ik grote zorgen. Technische ingrepen om de lucht te zuiveren waren te duur, dus de geconcentreerde uitstoot zal ongezuiverd geloosd worden in de lucht die wij mogen inademen. Vooral bij de in- en uitgangen van de tunnel en ter hoogte van de Gooiseweg blijft het daarom een ongezonde toestand.

  Ik denk dan ook dat het een goed idee is om een half jaar na de opening te meten hoe het met de feitelijke luchtkwaliteit gesteld is. Is het wel verantwoord met het oog op de gezondheid van de huidige en eventuele toekomstige bewoners om daar woningen te bouwen? Daar worden al plannen voor gemaakt.

  Een ander goed idee zou ik een rustperiode vinden van minstens vijf jaar, waardoor de teruggeplaatste bomen als luchtzuiveraars kunnen dienen en de omwonenden zich na vijf jaar overlast weer thuis kunnen voelen. IXAS ligt op schema en er kunnen dan ook nu plannen ontwikkeld worden voor de herinrichting van onze woonomgeving. Voor het tunneldak en het talud worden er al diverse plannen gemaakt om de verdwenen beplanting te vervangen. Wegens de nabijheid van woningen en de behoefte aan rust, pleit ik ervoor om geen luidruchtige voorzieningen op het tunneldak te plaatsen.

  Ik maak me zorgen over de herinrichting van onze woonomgeving aan beide kanten van de tunnel. Het was daar heel bomenrijk: er stonden 12.000 bomen. Beloofd is dat die herplaatst zouden worden, maar de plannen van de gemeente zijn om die herplant deels elders te doen. Er zijn bouwlocaties rond de tunnel gepland. Hoe gezond is het daar?

  Kortom: ik hoop dat deze operatie voor de bewoners langs de tunnel een verbetering is. Maar ik hoop ook van harte dat het filespook dat weer groeit, toch gaat krimpen. Niet door nog meer asfalt, maar door andere maatregelen zoals kilometerheffingen. Zelfs de ANWB en de Bovag beginnen daar iets in te zien. Maar dat is een ander onderwerp.

  Leo, bedankt voor dit gesprek. Wij wensen de AGG veel succes met het behartigen van de bewonersbelangen!

  En voor de lezers die meer willen weten: zie www. gaasperdammerweg.nl

  Categorie 
  nieuws donderdag, 11 mei, 2017
 • Simion Blom tijdens 4 mei herdenking: "Vrijheid geef je door"

  Simion haalde eerst een persoonlijke herinnering op aan de joodse oma van een schoolvriendin. Deze vrouw overleefde als enige van haar familie de oorlog. Nadat ze terugkwam uit het kamp kreeg zij echter een kille ontvangst in Nederland. Daardoor bleef bij haar de angst bestaan dat de jodenvervolging ooit weer herhaald zou kunnen worden.

  Daarna verbond Simion de herdenking van de Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog met het huidige maatschappelijke klimaat waarin intolerantie en racisme toenemen.

  Simion:
  "We herdenken vandaag door stil te staan en te bezinnen. Want vrijheid is geen gegeven. Het is een verantwoordelijkheid waar altijd aan gewerkt moet worden. We herdenken om vrijheid door te geven.

  Door de herinnering levend te houden, verkleinen we de kans op herhaling. De herhaling van het zwijgend voorbijgaan aan haat, discriminatie en misdaden jegens onze medemensen. Laten we ook vandaag luisteren naar de boodschap van het verleden. Want als we de geschiedenis achter ons zien, maar niet begrijpen, zijn wij gedoemd die te herhalen".

  "Tegenwoordig gaan steeds meer gesprekken die ik heb met mensen over de vrees die zij hebben voor de toekomst van onze samenleving. Er zijn spanningen. Spanningen die de vrijheid van anderen inperken, omdat discriminatie en racisme steeds meer genormaliseerd wordt. Maatschappelijke discussies worden de afgelopen jaren gekenmerkt door hard taalgebruik. Op hoge toon wijzen wij steeds meer naar de ander. De ander die niet op onszelf lijkt. Met steeds meer woede reageren we op landgenoten. Dit leidt duidelijk tot toenemende kloven, wantrouwen en uitsluiting. Vaker worden de grenzen opgezocht in discussies.
  Er zijn talloze voorbeelden die ons op het hart drukken in te staan voor vrijheid en die door te geven. We zien steeds vaker dat Moslima’s met een hoofddoek en Joden met een keppeltje op straat worden bespuugd of geslagen. Moskeeën en Synagogen die permanent beveiligd moeten worden, vanwege dreigingen. Mensen die willen migreren, omdat zij zich steeds minder thuis voelen en soms zelfs angst ervaren. Angst voor wat de toekomst van onze samenleving zal zijn.

  Hoe kunt u de vrijheid van uw naasten bewaren, bewaken en doorgeven? Laten we onszelf die vraag stellen, maar bovenal laten we daar ook bewust naar handelen.Want vrede is niet de afwezigheid van oorlog. Het is handelen door tolerant en solidair te zijn maar vooral door vrijheid door te geven".

  Na Simion sprak Muriel Dalgliesh als voorzitter van het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie Zuidoost. Leerlingen van basisschool Samenspel droegen daarna gedichten voor, de muzikale omlijsting werd verzorgd door het bekende duo Young Released. Precies om acht uur was iedereen twee minuten stil waarna door tal van maatschappelijke organisaties en politieke partijen kransen en bloemen werden gelegd bij het monument omringd door leden van Scouting Holendrecht.

  De volledige tekst van de speech door Simion Blom kan hieronder geopend of gedownload worden.

  Categorie 
  nieuws zondag, 7 mei, 2017 Speech 'Vrijheid geef je door' Simion Blom 4 mei 2017 .doc
 • Bewoners, ondernemers en lokale bestuurders samen op de bres voor behoud van "Metrolijn 53 direct"

  Door de knip zou lijn 53 nog maar rijden tussen station Gaasperplas en Van der Madeweg. Het idee is dat de reizigers op Van der Madeweg overstappen op Metro 54 naar het centrum.
  Door bewoners werd naar voren gebracht dat overstappen als gevolg van een knip een gedoe is en makkelijk leidt tot wachttijden al of niet in de regen. Carol Sastro van het Platform Gehandicapten Zuidoost (PGZO) wist overtuigend duidelijk te maken dat overstappen voor gehandicapten een echte hindernis is. Vertegenwoordigers van de Gaasper Camping, Hotel Campanille, Tulip Inn Hotel, en het Planetarium stelden dat naast gedoe een geknipte verbinding minder duidelijk is voor toeristen die gebruik maken van de voorzieningen bij de Gaasperplas.
  De directe verbinding met het centrum is een belangrijk 'selling point' en bepaald voor een groot deel de aantrekkelijkheid van de toeristische voorzieningen bij de Gaasperplas. Urwin Vyent, dagelijks bestuurder in het stadsdeel en fractievoorzitter van Groenlinks, voegde daaraan toe dat in het getroffen oostelijk deel van Zuidoost nog veel meer voorzieningen aanwezig zijn en dat het hier gaat om een stadseel in opkomst wat zo te maken krijgt met een verslechtering van het OV. De directe metro verbinding met het centrum is een kwaliteit die belangrijk is voor heel Zuidoost en deze gaat zo voor een groot deel van het gebied verloren. De bestuurscommissie van Zuidoost heeft zich daarom onlangs unaniem uitgesproken voor het behoud van de directe verbinding.
  Ook aanwezige bestuurders van Diemen en Ouderamstel lieten weten dat een knip in de lijn nadelig uitpakt voor de bewoners van hun gemeenten en ook de gemeenteraden daar hebben zich uitgesproken voor het behoud van de directe verbinding.

  De aanwezige vertegenwoordigers van het GVB en de Regioraad van de Vervoerregio Amsterdam hoorden het gelaten aan. Door de komst van de Noord Zuidlijn, mogelijk strengere veiligheidseisen die vanuit Europa worden opgelegd voor tunnels en andere ontwikkelingen gaat het metronetwerk hoe dan ook veranderd worden.
  Gerard Helburg van de Regioraad legde uit dat de raad daarom in een studie een aantal varianten op een rij heeft gezet hoe het netwerk er in de toekomst uit kan gaan zien. De variant zonder directe verbinding van metro 53 is er daar één van en wordt in de studie aanbevolen. Er zijn echter ook varianten waarbij de directe verbinding gehandhaafd blijft. De race is daarom nog lang niet gelopen. De regioraad komt op 11 juli bijeen en belanghebbenden; burgers en organisaties/bedrijven hebben inspraak bij de besluiten van de regioraad. Ellen Swinkels van het GVB benadrukte dat het GVB er is voor de hele stad en dat elke variant voor en nadelen heeft.
  Comitee 'M53 Direct' riep mensen op deze bijeenkomst te bezoeken en in te spreken en kondigde aan door te zullen gaan met de acties . Alle aanwezige bewoners kregen daarvoor een pakket met diverse actie-suggesties mee naar huis.

  Categorie 
  nieuws vrijdag, 5 mei, 2017
 • Hart voor de K-buurt

  Meer hierover kun je hier lezen.

  Categorie 
  nieuws woensdag, 26 april, 2017 https://www.facebook.com/GroenLinksAmsterdam/videos/1362814937117733/ Hart voor de K-buurt
 • Huis aan huis dag K-buurt
  Categorie 
  nieuws donderdag, 30 maart, 2017
 • De verkiezingsuitslag in Amsterdam Zuidoost

  In 2012 was het zo dat de PvdA een absolute meerderheid behaalde van 50% van de stemmen. Daarna kwam lange tijd niets en vervolgens een aantal kleinere partijen met percentages rond de 10% of minder. Nu is het beeld heel gefragmenteerd geworden met een aantal partijen die allemaal even groot zijn en schommelen tussen de 11 en 14 %
  GroenLinks is de grootste met 13,9 procent en wordt op de voet gevolgd door VVD en PvdA (elke 12,2 %) daarna door D'66 met 11,2 % en  Artikel 1 met 11,1%. De score van Artikel 1 is hoog in Zuidoost.Ter vergelijking: In andere stadsdelen scoort de partij 1,5 - 2,5 %.

  Na Artikel 1 volgt in Zuidoost de SP met 9,1 % (iets gedaald) en de PVV met 8,4% (iets gestegen.) Christenunie, Partij voor de Dieren en CDA zijn gestegen. De Christenunie van 1,5 naar 4,4% en heeft zich daarmee, in tegenstelling tot de landelijke tendens (Christunie blijft gelijk), meer dan verdubbeld. Partij voor de dieren is van 2,3 naar 4,0% gestegen en het CDA van 1,9 naar 3,1%. DENK scoort 3,2%. De SGP is met 0,3 % gelijkgebleven.

  Als we het totaal aantal stemmen op linkse/progressieve partijen (D'66, Christenunie en Partij voor de dieren, reken ik hier even bij)  in 2012 vergelijken met dit totaal van 2017, (inclusief Artikel 1 en DENK) ontstaat het volgende beeld:

  GroenLinks, PvdA, SP, D'66, Christenunie, Partij voor de dieren in 2012 : 76%
  GroenLinks, PvdA, SP, D'66, Christenunie, Partij voor de dieren , Artikel 1, DENK, in 2017: 69,3%

  Over het geheel genomen is er iets minder links/progressief gestemd in Zuidoost Maar het gaat hier zeer zeker niet om een heel sterke ontwikkeling.

  Tot slot iets over de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2018. GroenLinks zal uiteraard proberen zichzelf te consolideren en nog groter te worden. De voor deze verkiezingen gevoerde uitzonderlijke campagne heeft een basis gelegd waarop kan worden voortgebouwd.

   

  Categorie 
  nieuws vrijdag, 17 maart, 2017