Bij de entree van ons fraaie wijkje gaan misschien vijftien eengezinswoningen verrijzen. Dat is niet fijn, want dan verdwijnt er weer wat groen, komen er erg hoge woningen, staan sommige achterliggende huizen opeens in de schaduw en ontberen deze pechpanden dan hun vrije uitzicht. Wij, Geerdinkhoffers, laten het gelaten over ons heen komen. We zijn te netjes. Zoveel begrijp ik uit het vorige Infobulletin (2011, september) en uit de bezorgde woorden van onze Geerdinkhofmoeder Yo.

Natuurlijk zijn we netjes. Sinds de duistere Middeleeuwen zijn we met een beschavingsoffensief bezig. Schijten doen we niet meer midden op straat en tijdens een uitvaart gaan de kistdragers niet meer met elkaar op de vuist om de erfenis te verdelen. Dat doen ze later wel, onder het toeziend oog van de notaris. Open vuren die kwalijke stoffen zoals aromatische koolwaterstoffen uitstoten hebben we ook al niet meer; we hebben nu een hoogrendements-cv. En daarnaast ook nog een open haard, om toch nog wat van die kankerverwekkende stoffen uit te braken, om de oermens in ons te bevredigen. We zijn netjes, dus komen we niet in opstand tegen de geplande nieuwbouw. Die nieuwbouw heet trouwens ´Droomzone´. Voor Geerdinkhoffers is het trouwens meer een ´Boulevard of Broken Dreams´.

Ik roep alle inwoners van Geerdinkhof bij deze op om zich zeer netjes te gedragen, gedrag dat past bij ons hoogste belastingtarief. Als de bouw gaat beginnen, zullen eerst grote machines de grond gaan wegscheppen. Deze apparaten hebben dieselmotoren die slecht tegen suiker kunnen. Ik verzoek u dan ook om geen suiker in de dieseltank van de graafmachines te gooien. Of in de tank van andere bouwmachines. Daarna gaan ze piketpaaltjes slaan om de sleuven te markeren waarin beton zal worden gestort. Haal het niet in uw hoofd om die paatjes uit de grond te trekken. Als het beton gestort is, mag u zeker niet de bekisting slopen waardoor het beton wegloopt of een tuinslang op het nog natte beton richten en de kraan een etmaal laten lopen. Ongepast.

Het lijdt geen twijfel dat ook het omvertrekken van pas gemetselde muurtjes not done is. Gij zoudt er nog van versteld staan hoe makkelijk dat omverwerpen gaat. Hoe fraai een vreugdevuur ook is van pas aangevoerde binnendeuren: bedwing uw lusten. Het verbranden van de bouwtekeningen, zonder welke de aannemer machteloos staat, valt onder dezelfde categorie. Onbeschaafd. En als die woningen er staan, mag u er ook niet stiekem 's nachts de gaskraan opendraaien.

Neen, driewerf, neen, dat mag allemaal niet. Wat dan wel? Nodig de deelraad uit voor een goed gesprek, hang een affiche achter het raam (Droomzone? Nee, bedankt!) en roep bij het passeren van de scheefstaande palen uit het autoraampje: OVER MIJN LIJK.

Dat zal ze leren.