Wat voorafging
Een korte inhoud van het voorafgaande. In januari 2013 onthult Het Parool dat er 'integriteitsschendingen' plaatsvinden in het ambtelijk bolwerk van Zuidoost. Een leidinggevende dame van de stadsreiniging, N.M., die zichzelf de bijnaam 'Zwarte weduwe' heeft gegeven, hield in de vroege middag drinkgelagen, waarvoor medewerkers naar de drankwinkel werden gestuurd met geld uit de kleine kas van de afdeling.

Met medewerking van deze teamleidster van de afdeling Uitvoering, verantwoordelijk voor de reiniging en de gladheidsbestrijding, wordt op de werkvloer cocaïne gebruikt en verhandeld. Bij haar verhuizing naar een nieuwe woning liet de teamleidster vijftien medewerkers van de afdeling Groen opdraven om – onder werktijd – haar inboedel over te brengen met een wagen van de zaak. Daarvoor nog liet ze medewerkers naar haar woning komen om grofvuil op te halen. De tegenwerping dat haar woonplaats buiten het werkgebied van de reinigingsdienst valt, was aan dovemansoren gericht. 'Hier geldt de ongeschreven regel: als de baas je commandeert, hoor je de opdracht uit te voeren, of je kunt solliciteren naar een andere baan.' 1) Zo, nu bent u weer helemaal bij als u mijn vorige stukje heeft gemist.
Maar wat is er waar van deze beschuldigingen?

Wat mag de burger weten?
Ik was heel benieuwd hoeveel ik, een gewone burger van Zuidoost, mocht weten van deze affaire. Ik mailde met mevrouw Lune Renardel de Lavalette, communicatieadviseuse, en sprak met de wethouder van de reiniging, de heer Urwin Vyent. Zij hielden hun kaken stijf op elkaar en wimpelden mij zeer beleefd doch effectief af onder verwijzing naar het rapport dat hierover door het Bureau Integriteit van de Gemeente Amsterdam wordt opgesteld. Wethouder Vyent zegde mij toe dat ik natuurlijk het rapport zou krijgen zodra het voltooid zou zijn.
Hield hij zijn woord?

Rol van de ondernemingsraad
Deze affaire is aan het licht gekomen doordat de verontwaardigde medewerkers van de gewraakte afdeling een zwartboek hebben opgesteld en het hebben doorgespeeld aan Het Parool. De detective in mij concludeert dat dit een vreemde gang van zaken is. Normaliter geven de medewerkers dergelijke informatie over gesjoemel door aan de ondernemingsraad, die vervolgens de zaak bespreekt met de bestuurder, in dit geval mevrouw Mala Eckhardt-Angna, de raadsvoorzitster van Zuidoost. Daarna kan de zaak intern worden opgelost. Ik was benieuwd naar de rol van de ondernemingsraad en mailde de voorzitter, de heer Augusto De Campos Neto. Hoe is het gesteld met de communicatie tussen de ondernemingsraad en de bestuurder? En met de communicatie tussen de ondernemingsraad en het personeel? Ik vraag me af of er een angstcultuur heerst binnen onze deelraad. Via de ondernemingsraad kwam ik geen steek verder, want ook de voorzitter poeierde mij af.
Welke beerput kan er geopend worden bij de reiniging?

Waarom dit onderzoek?
Deze zaak houdt me om twee redenen bezig. In de eerste plaats wil ik weten hoe het zit met het democratisch gehalte van onze deelraad. Ik ben zelf een onderdeeltje van de deelraad, omdat ik hen wekelijks vijf euro betaal om mijn kliko te legen. We zouden ook zelf ons afval kunnen afvoeren – naar het kanaal bijvoorbeeld – maar uit oogpunt van hygiëne en efficiëntie besteden we het uit aan de deelraad. En met een parafrase op de bekende slagzin: 'De overheid, dat zijn we allemaal', zijn we ook allemaal de deelraad. Ik wil gewoon weten hoe het zit bij de deelraad, dat lijkt me een gezond democratisch principe.
In de tweede plaats krijg ik de indruk dat er een angstcultuur heerst onder het personeel van het stadsdeel, althans bij de reiniging. Indien ik kan bijdragen aan het wegnemen van die angst, dan wil dat graag doen.

Wat kan er aan de hand zijn?
Tot op heden heb ik geen informatie gekregen. Noch de raadsvoorzitter van Zuidoost noch de wethouder heeft mij het – inmiddels verschenen 2) – rapport hierover van het Bureau Integriteit toegestuurd, ondanks herhaalde verzoeken per mail. Ook de briefwisseling over deze affaire tussen het bestuur en de deelraad kreeg ik niet. Ik kan dus slechts speculeren. Hier komen twee speculaties.

Het kan zijn dat de situatie bij de reiniging 'brandschoon' is. De teamleidster is het zwarte schaap binnen de stadsdeelfamilie dat een scheve schaats heeft gereden. Ze heeft gezondigd, is geschorst en wordt – wie weet – nog strafrechtelijk vervolgd. Simpel, hiermee is de kous af.

Mogelijkheid twee is dat gewraakte teamleidster – die als niet al te competent bekendstaat – mee is gegaan in de vigerende bedrijfscultuur. Ik maak even een uitstapje. In de jaren tachtig knapte ik een huis op in de Jordaan en bracht af en toe per bakfiets grof afval naar de vuilnisboot aan de Brouwersgracht. Voor een paar gulden aan de reinigingsman mocht ik van alles storten. Voor de goede orde, deze toezichthoudende ambtenaar kreeg ook nog zijn volle salaris. Het zou best kunnen dat het wat 'stinkt' bij de reiniging. Heeft onze 'Zwarte weduwe' meer gezondigd dan de anderen? Of is zij pootje gelicht omdat ze door de reorganisatie te snel deze baan kreeg en uit rancune is weggewerkt? Ik weet het niet. Daarom ben ik zo benieuwd naar de inhoud van het rapport.
Doet de ondernemingsraad mee aan het gesjoemel, heeft hij boter op zijn hoofd en behartigt hij daarom de belangen van het personeel niet? Vragen, vragen, vragen.

Hoe gaat dit verder?
De conclusie die ik op dit moment kan trekken, is dat de democratie in Zuidoost nogal matig functioneert, want veel kwam ik niet te weten. Ik kan alleen wat raden.
Ik ga door met mijn jacht op het onderzoeksrapport, maar ik ben bang dat dit me niet op eigen kracht gaat lukken. Vandaar mijn oproep in het onderstaande kader.
Wordt vervolgd.

www.Zoutje.eu

1) Het Parool, 31 januari 2013
2) Stadsblad De Echo, 12 juni 2013, p1

Welke Geerdinkhoffer wil en kan mij helpen om het onderzoeksrapport van het Bureau Integriteit van de Gemeente Amsterdam over de integriteitsaffaire bij de afdeling ‘Uitvoering’ boven water te krijgen? Wie heeft meer informatie? Contact graag via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.