Vroeger, toen ik nog jong was, woonde ik in de Jordaan. Een spontaan praatje op straat was geen uitzondering.

Op de terugweg van de bakker naar huis met een brood onder de arm sprak een man me aan.
Meneer?
Ja...
Gaat u dat brood helemaal opeten?
Ja, ik denk het wel.
Ook de korsten?
Ja, die ook.
Nou, die krijg ik niet meer weg.
De man vervolgde zijn weg. Vaak denk ik nog aan hem als ik een brood koop.

In het keurige Geerdinkhof zijn dergelijke praatjes uitgesloten. Hier communiceert men schriftelijk. In een strookje gras lagen wat takken opgetast, kennelijk bedoeld voor de aanstaande grofvuildag. Een medebewoner vond dit een onjuiste stortplaats voor vergaan groen en had er een bordje bijgezet:
'Hé aso, pleur dit voor je eigen deur, liefst op woensdagavond.'
Of woorden van gelijke strekking.
De aanhef 'Aso' zorgt er nou niet echt voor dat de aangesprokene zich mede-probleemeigenaar voelt. Kansloze missie, vrees ik.
Bovendien kunnen die oude takken lekker vergaan op het gras en meteen een broedplaats vormen voor andere plantjes en insectjes. Goed voor het milieu en leerzaam voor de kleintjes. Nu de Bijlmerweide ten prooi is gevallen aan grootschalige vernielzucht*) moeten we zuinig zijn op elk ander groeigebeuren, hoe miniem ook.

Dezelfde dag deed ik een boodschapje in de winkel van het bejaardentehuis. Bij de kassa trof ik weer een tekst die mijn aandacht trok. Op een pakje sigaretten stond in chocoladeletters:
'Roken veroudert uw huid.'
Je zult maar als negentigjarige
's ochtends in de spiegel kijken en denken: 'Wat een rimpelige rothuid. Wordt vast beter als ik stop met roken. Wie weet is het ook goed voor mijn versleten heup, mijn staar en geheugenverlies.'
Op een ander pakje stond:
'Rokers sterven jonger.'
Een levensmoede bejaarde die elke ochtend tot zijn ontsteltenis toch steeds weer wakker wordt, zal niet erg worden afgeschrikt door deze tekst. Ik denk dat-ie een slof koopt.

Teksten, ik kan niet zonder.

*) Een deskundige (die mij boos mailde) is van mening dat het massaal weghalen van bomen en struiken goed is voor het milieu; ik zet het er maar even bij, dan weet u meteen dat er ook lieden zijn met een afwijkende mening.