Nieuws

handel dapper

Actievoerders in Deventer streden in de jaren zeventig tegen de sloop van het Noordenberg-kwartier. De gemeente wilde er grote kantoren en parkeergarages bouwen. Dankzij het buurtverzet kwamen er betaalbare woningen en bleef het middeleeuwse karakter behouden. In het boek 'Handel Dapper' kijken vier vooraanstaande journalisten terug op deze succesvolle strijd. Dat leidt tot een manifest met nieuwe uitgangspunten voor hedendaags burgerverzet.

Lees meer...

In de afgelopen jaren is het 'groene' beleidsveld sterk in beweging geweest. Eind 2011 hebben het Rijk en de provincies overeenstemming bereikt over verregaande decentralisatie van het natuur-, recreatie- en landschapsbeleid en over bezuinigingen op dit vlak. De Agenda Groen, die op 11 maart 2013 is vastgesteld door Provinciale Staten, is het Noord-Hollandse antwoord op deze ontwikkelingen en bevat een nieuwe koers voor het groene beleidsveld. In de Agenda Groen beschrijven wij hoe wij met méér verantwoordelijkheden, maar minder middelen dan voorheen, de bescherming van een groen, toegankelijk en aantrekkelijk Noord-Holland willen blijven vormgeven.

Lees meer...

prov staten verkiezingsbijeenkomst 2-3-2015 small

De bestuurscommissie van Zuidoost geeft dit jaar drie 'gebiedsrecepties', omdat zij dichter bij haar burgers wil komen en/of staan.
Voor ons gebied, voor iedereen die woont of werkt in Bijlmer Oost: (E/G/K-buurt) is de receptie komende woensdag.
Wanneer: woensdag 21 januari, inloop 19.00 uur, aanvang 19.30 uur
Waar: NoLIMIT, Geldershoofd 80.

BGPM 15-12-2014 small

De doelgroep voor de buurtmarkt zijn onder andere senioren, mensen met een uitkering, huisvaders- en moeders, etc. Het is dus eigenlijk bedoeld voor een ieder die op zoek is naar een cursus, advies, activiteit of iets dergelijks. Tijdens de buurmarkt zullen ongeveer 30 organisaties aanwezig zijn, die de bezoekers gaan informeren over hun diverse aanbod. Een kleine greep: Venzo, Kansrijk Zuidoost, Roze Amsterdam Zuidoost, TailorMaids, MaDi, Loket Zorg en Samenleven, Taalwijzer en nog meer!

Op de website van de gemeente staat een interactieve kaart waarop alle gemeentediensten te vinden zijn. U kunt zoeken op rubriek of door zelf een zoekterm invullen.

adressengids

 

venzo

Bent u een gepensioneerde Professional en wilt u uw kennis en ervaring inzetten voor anderen?
Meld u dan nu aan voor de Netwerkmeeting voor Gepensioneerde Professionals in Zuidoost.

zo studeren 2014

De nieuwe gids voor studenten in Zuidoost is uit. Ook leuk voor niet-studenten

Omdat de omgevingsvergunningen, voorheen de bouwvergunningen, niet meer gepubliceerd worden in de Echo, heeft het stadsdeelbestuur een link hiernaar op de website gezet.

Onder "Activiteiten fysieke leefomgeving" vindt u tweewekelijks alle besluiten die in Zuidoost genomen zijn.

Daarnaast kunt u zich via www.overheid.nl abonneren op een nieuwsbrief waarin ook alle aangevraagde en verleende vergunningen worden opgenomen. Hier kunt u onderscheid maken naar postcode, naar onderwerp en naar dienst. U kunt ook via MijnOverheid een profiel aanmaken.

Wereldwijs logo

De meest recente nieuwsbrief van de in Geerdinkhof gevestigde basisschool Wereldwijs is hier te downloaden.

Jarenlang hebben zowel Madou de Vries als Johan Kunst gefunctioneerd als Meldpunt Veiligheid.

Het bestuur heeft deze functie nu gesplitst in Meldpunt Veiligheid (Madou de Vries) en Meldpunt Leefbaarheid (Johan Kunst). U vindt deze wijziging terug in het vaste overzicht van belangrijke nummers en adressen.
Zo proberen wij onze wijk zo veilig én leefbaar mogelijk te houden!

uitslag verkiezingen kaart

De uitslagen van de recente, lokale verkiezingen zijn definitief. Maar hoeveel mensen hebben in uw eigen buurt/stemlokaal op de verschillende partijen gestemd?

AT5 heeft een interactieve plattegrond gemaakt, waarop per stemlokaal in Amsterdam de uitslagen staan gerubriceerd.

mandela plein

In december 2013 is de Zuid-Afrikaanse oud-president en icoon van de anti-apartheids-beweging Nelson Mandela overleden. Mandela heeft na zijn vrijlating meerdere bezoeken gebracht aan Amsterdam. Het eerste vond plaats in juni 1990. In maart 1999 was hij in Amsterdam voor zijn afscheidstournee als President van Zuid Afrika.

Nelson Mandela had dus een bijzondere band met Amsterdam. De gemeenteraad heeft daarom voorgesteld om een plein, straat of park in Amsterdam naar Mandela te vernoemen. Vijf locaties komen in aanmerking, waarvan twee in Zuidoost. U als Amsterdammer kunt tot 27 maart stemmen op de locatie waarvan u vindt dat hij de eer verdient om naar Nelson Mandela vernoemd te worden.

In 2015 start Rijkswaterstaat met het verbreden van de A9 Gaasperdammerweg, inclusief de aanleg van een drie kilometer lange tunnel voor minder geluid en schonere lucht. De eerste voorbereidende werkzaamheden zijn in februari gestart. Verbreding van bestaande wegen, nieuwe bruggen en een tunnel zorgen voor een vlottere doorstroming van het verkeer, betrouwbare reistijden en een verbeterde leefomgeving. Ook Amsterdam Zuidoost profiteert hiervan.
Gaasperdammerweg

Zoals u wellicht gemerkt heeft kunt u aan de meeste artikelen op de site een reactie toevoegen. Reacties moeten door de webmaster worden gepubliceerd voordat ze zichtbaar worden op de site. Door een misverstand gebeurde dat tot op heden niet. Vanaf nu worden uw reacties, nadat ze zijn beoordeeld door de webmaster, echter wel gepubliceerd. Ook alle tot nu toe toegevoegde reacties zijn nu zichtbaar bij de desbetreffende artikelen en via de Reacties link rechts op deze pagina.

Welke onderwerpen moeten volgens u een plaats krijgen in de StemWijzer voor Amsterdam?

19 maart 2014 mag u naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. Om u en alle inwoners goed te informeren over de belangrijkste onderwerpen en de standpunten van de politieke partijen is er vanaf half februari weer een StemWijzer speciaal voor Amsterdam beschikbaar.

Maar over welke onderwerpen moet de StemWijzer volgens u gaan? Wat zijn de belangrijkste verkiezingsthema’s? Is dat cameratoezicht, het aantal koopzondagen, het parkeerbeleid, de gemeentelijke belastingen, cultuurvoorzieningen? Laat het de StemWijzer weten via het StemWijzer forum

Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Zuidoost heeft besloten om de markt op dinsdag van het Anton de Komplein te verplaatsen naar de K-buurt, nabij het winkelcentrum Kameleon. De planning is om de markt in maart 2014 in de K-buurt te realiseren. Stadsdeelvoorzitter Tjeerd Herrema: "Bewoners, winkeliers en marktkooplieden willen graag een markt in deze buurt. Nieuw is dat de marktkooplieden zelf zorgen voor het opruimen van het vuil. Ook biedt de toekomstige markt ruimte voor nieuwe branches en producten''.
markt k-buurt

Lees meer...

De Raadsleden, het Dagelijks Bestuur, de Stadsdeelsecretaris en de ambtelijke organisatie wensen alle bewoners en ondernemers van Zuidoost een in alle opzichten voorspoedig en gelukkig Nieuwjaar. Om deze wens persoonlijk aan u over te brengen nodigt het stadsdeelbestuur u uit voor de Nieuwjaarsreceptie.

Deze vindt plaats in het stadsdeelkantoor, Anton de Komplein 150 op 15 januari 2014. Bewoners en vertegenwoordigers van bedrijven, instellingen, clubs, stichtingen en organisaties zijn tussen 19.30 en 22.00 uur van harte welkom.

oorkonde van verdienste

Kent u een persoon of organisatie die een oorkonde verdient? Draagt het vrijwilligerswerk van die persoon of organisatie bij aan een betere samenleving in Zuidoost? Dan kunt u hem of haar voordragen voor een oorkonde van verdienste.

Lees meer...

actief salsa groenhoven

buurtmarkt no limit

Stadsdeel Zuidoost heeft opdracht gegeven een nieuwe tijdelijke invulling te zoeken voor parkeergarage Kempering in de K-buurt in Amsterdam Zuidoost. De voorkeur gaat uit naar stadstuinbouw of kleinschalige bedrijvigheid.

kempering

Lees meer...

Vrijdag 4 oktober is het 21 jaar geleden dat de Bijlmervliegramp plaatsvond. Nadat er vorig jaar uitgebreid aandacht is besteed aan de twintigste herdenking, rees de vraag 'hoe verder na 20 jaar herdenken'.

bijlmerramp

drakenboot

ZO studeren

Ook leuk voor niet-studenten

Peter Dautzenberg is, naar aanleiding van het feit dat de Gouden Piet Kranenbergring is toegekend aan de Stichting Bijlmermuseum, door Het Parool uitgeroepen tot 'Amsterdammer van de dag'.

k-markt-1

Het was vanmiddag een echte mooie lentedag. Met 6 ouders en 9 kinderen hebben we de buurt rond de 2 scholen en Garstkamp schoongemaakt, 6 vuilniszakken vol !!!

milieukidsMilieukids komen elke tweede zondag van de maand bijeen om 14.00 uur.

Verzamelen: Basisschool Wereldwijs.

Data: 11 mei en 9 juni

'Kijk dan, daar, dat schattige hondje... O, nu wordt 'ie bijna aangereden. O God, ik kan het niet langer aanzien. Dat heb ik met hondjes... En met kinderen trouwens ook, altijd bang dat ze onder een auto komen. Ik ben hier helemaal hysterisch van, kunt u niet iets doen?.'

1 augustus 1946 -16 november 2011

Op woensdag 16 november 2011 bereikte ons uit Israël het droevige bericht dat Bas Stekelenburg was overleden. Bas was enige jaren verbonden aan de redactie van het Infobulletin en vertrok twee jaar geleden vanuit de Geerdinkhof naar Israël. Bas was getrouwd met Or Bagim en laat, naast deze grote liefde, ook dochter Zaza na. De band die Bas had met Geerdinkhof bleef bestaan, onder andere door zijn vaste bijdrage aan het Infobulletin vanuit Israël.