Vrijdag 4 oktober is het 21 jaar geleden dat de Bijlmervliegramp plaatsvond. Nadat er vorig jaar uitgebreid aandacht is besteed aan de twintigste herdenking, rees de vraag 'hoe verder na 20 jaar herdenken'.

bijlmerramp

Dit jaar is dan ook gekozen voor een andere benadering. Niet alleen is er een herdenkingsplechtigheid rond het tijdstip van de ramp, maar Het Groeiend Monument zal de hele middag in de belangstelling staan. Vanaf 14.00 uur kunnen belangstellenden naar de bezinningstent bij Het Groeiend Monument voor een rondleiding met uitleg over Het Groeiend Monument en het Monumentsterrein.

De herdenkingsplechtigheid bij Het Groeiend Monument aan het Nellesteinpad zal dit jaar kort en sober zijn. De formele herdenking begint om 17.45 uur met het ontvangst. Dan een om 18.00 uur een welkomstwoord door de voorzitter van de stichting, om 18.10 treedt het kinderkoor van de basisschool Crescendo op, om 18.15 uur een toespraak door stadsdeelvoorzitter Tjeerd Herrema, om 18.20 uur een bijdrage nabestaanden, om 18.25 uur een muzikaal intermezzo, om 18.35 een minuut stilte gevolgd door de kranslegging.

Van 19.00 tot 21.00 uur is de jaarlijkse informele ontmoeting in kerkcentrum De Nieuwe Stad, Luthuliplein11.

Voor meer informatie, tel. 06 52036608 of www.hetgroeiendmonument.nl.