De Raadsleden, het Dagelijks Bestuur, de Stadsdeelsecretaris en de ambtelijke organisatie wensen alle bewoners en ondernemers van Zuidoost een in alle opzichten voorspoedig en gelukkig Nieuwjaar. Om deze wens persoonlijk aan u over te brengen nodigt het stadsdeelbestuur u uit voor de Nieuwjaarsreceptie.

Deze vindt plaats in het stadsdeelkantoor, Anton de Komplein 150 op 15 januari 2014. Bewoners en vertegenwoordigers van bedrijven, instellingen, clubs, stichtingen en organisaties zijn tussen 19.30 en 22.00 uur van harte welkom.