Bijlmerweide uitspraak RvS 2014-12

Tot dusver hadden wij u nog niet geinformeerd over het feit dat ons bezoek aan de Raad van State m.b.t. de gang van zaken rondom de Bijlmerweide niet voor niets is geweest.


Ons beroep is gegrond verklaard. Zoals gebruikelijk worden nooit alle ingebrachte beroepsgronden gegrond verklaard, maar een belangrijke beroepsgrond wel. Voor het noordelijk deel van de Bijlmerweide met de bestemming "Groen" moeten de planregels zodanig worden gewijzigd dat daar bv. geen onbeperkte mogelijkheden voor afvalinzamelingssystemen mogelijk zullen zijn. Dit is wel toegestaan in de bestemming "Groen" in bv Gouden Leeuw en Garstkamp.
Dit houdt in dat de grenzen van de Bijlmerweide feitelijk vastgelegd zijn op basis van de bestemmingen die toegekend zijn en die niet in de woonwijken erom heen voorkomen. Wij zijn van mening dat dit winst is.
Dat niet alle door ons ingebrachte beroepsgronden gegrond zijn verklaard, betekent niet dat ze niet besproken zijn in de uitspraak. De Staatsraden hebben expliciet bevestigd dat voor elke activiteit in de Bijlmerweide een omgevingsvergunning nodig is. Zelfs voor onderhoud is een vergunning nodig. Dat lijkt erg bureaucratisch, want natuurlijk moet er onderhoud worden gepleegd, Maar het voordeel hiervan is dat steeds opnieuw organisaties die iets in de Bijlmerweide willen gaan doen, de afweging moeten maken of de ecologische waarde daardoor niet aangetast wordt.
Daarnaast is er tijdens de hoorzitting een stevige discussie gevoerd over de inhoud van het begrip "ecologische waarde". De Raad van State is niet meegegaan in ons beroep om dat begrip beter te onderbouwen, in te vullen voor de Bijlmerweide. Maar, het is nu toch wat lastiger geworden om het begrip op te rekken.
De gemeente heeft 6 maanden de tijd om het bestemmingsplan conform de eis van de Raad van State aan te passen. Het bestuur zal de ontwikkelingen in de gemeente blijven volgen. 

De uitspraak van de Raad van State m.b.t. het bestemmingsplan Bijlmerweide van j.l. dec 2014 vind u hier.

Reacties   

#1 Hetty 11-01-2015 20:00
Jammer, de Bijlmerweide verdient beter.
Citeer