Bestemmingsplan 5G's

In februari werd een inspraakavond voor de betrokkenen uit het plangebied gehouden. Op dinsdag 16 juni was er nog een tweede mogelijkheid voor bewoners om commentaar te leveren op het ontwerp-bestemmingsplan voor de 5G's, voordat het naar de centrale stad zou worden gestuurd, die er uiteindelijk over gaat.

bestemmingsplan 5G kaart

Stadsdeel Zuidoost is bezig met de voorbereidingen van het bestemmingsplan De 5 G's. Daarin staat beschreven wat de plannen zijn voor het gebied Geerdinkhof, de flats Groenhoven en Gouden Leeuw met de twee parkeergarages aan de Bijlmerdreef, de bebouwing van de Garstkamp, de vrijstaande (en nog te bouwen) woningen aan de 's Gravendijkdreef en de twee basisscholen tussen deze woningen en de Garstkamp.

bestemmingsplan 5G kaart

Op 10 februari jl. is de inspraakavond geweest over het voorontwerp bestemmingsplan 5G's: Geerdinkhof, Garstkamp, Gouden Leeuw, Groenhoven en Noordoost Nieuw Grunder. De basis is het betemmingsplan Geerdinkhof, waar alle andere buurten nu aan worden toegevoegd. Het bestuur heeft de stukken doorgenomen en besloten een zienswijze in te dienen. Een van onze argumenten is dat het karakter van Geerdinkhof bewaard moet blijven. Alle opmerkingen die op de inspraakavond zijn gemaakt, maken onderdeel uit van de reacties op het bestemmingsplan. Degenen die daar geweest zijn, hebben inmiddels het verslag ontvangen.