Op 10 februari jl. is de inspraakavond geweest over het voorontwerp bestemmingsplan 5G's: Geerdinkhof, Garstkamp, Gouden Leeuw, Groenhoven en Noordoost Nieuw Grunder. De basis is het betemmingsplan Geerdinkhof, waar alle andere buurten nu aan worden toegevoegd. Het bestuur heeft de stukken doorgenomen en besloten een zienswijze in te dienen. Een van onze argumenten is dat het karakter van Geerdinkhof bewaard moet blijven. Alle opmerkingen die op de inspraakavond zijn gemaakt, maken onderdeel uit van de reacties op het bestemmingsplan. Degenen die daar geweest zijn, hebben inmiddels het verslag ontvangen.

De zienswijze van het bestuur vindt u hier. In ons schrijven staan alle aspecten genoemd waarvan het bestuur denkt dat ze van belang kunnen zijn. Van belang in de zin: als we ze nu niet noemen, dan kunnen ze later niet meer ingebracht/aangevuld worden. Van belang in de zin: intrekken kan altijd; op basis van uw reacties. In de aanstaande algemene ledenvergadering komt het onderwerp ook zeker aan de orde. Het bestuur heeft gemeend zoveel mogelijk aspecten in te brengen zodat we gaandeweg de rit onze argumenten verder kunnen specificeren. En daarbij nodigen we nu de gemeente expliciet uit om duidelijker te zijn.

De belangrijkste punten zijn:

  • De geplande toren bij de Garstkamp;
  • De te verwachten parkeerdruk;
  • Schuurtjes, uitbouwen, dakopbouwen, dakterrassen etc. voor zover er mogelijk afgeweken wordt van wettelijk regels;
  • Bed & Breakfast, short stay, toeristische verhuur, etc. Wel of niet toestaan?

De zienswijze kan altijd beter, uitgebreider, etc. maar ook onze tijd is helaas beperkt. Voor het bestemmingsplan geldt dat de toelichting de achtergrond van de Regels beschrijft, maar dat alleen de Regels juridische kracht hebben. Als het in de Regels staat, dan is het heel erg moeilijk om daar van af te wijken. Lees dus bv. artikel 12 over de toren. En, in principe kan in de Regels opgenomen worden wat we maar willen, als we de gemeenteraad daar maar van kunnen overtuigen. Uiteraard wil het gemeentebestuur zoveel mogelijk speelruimte houden.

De deadline voor het indienen van reacties was op 11 maart. De reactie van het bestuur was op die datum binnen bij het stadsdeel. In ons schrijven hebben wij aangegeven dat een lijst met namen/handtekenningen van bewoners van Geerdinkhof die de zienswijze onderschrijven op korte termijn wordt nagestuurd.

Daarom willen wij u verzoeken ons Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met de tekst dat u, de door de vereniging Groot Geerdinkhof ingebrachte argumenten, steunt. Het bestuur verzamelt deze week de e-mails, maakt er een lijst van en stuur deze na.

Uiteindelijk geldt dat hoe meer bewoners hun stem laten horen, hoe meer gewicht dat heeft bij de gemeente Amsterdam en de bestuurscommissie om het bestemmingsplan aan te passen.

In afwachting van uw reactie!

Met vriendelijke groet,

Bestuur Groot Geerdinkhof