Een van de nieuwe bedreigingen van de Bijlmerweide betreft de aanleg van een baggerdepot. We vinden dat een baggerdepot niet in de Bijlmerweide thuis hoort en heb dat ook kenbaar gemaakt aan de stadsdeelraad door het insturen van een raadsadres. Mocht de Raad toch besluiten tot de aanleg van een baggerdepot in de Bijlmerweide, dan is dat niet in overeenstemming met het vigerende bestemmingsplan en zal er naar verwachting een zogenoemde art. 19 - procedure gestart worden om vrijstelling te verlenen. Op dat moment kunnen we opnieuw onze bezwaren inbrengen.