De Bijlmerweide Noord wordt de nota ‘Criteria ter realisatie van een coffeeshop in stadsdeel Zuidoost’ als een van de mogelijke locaties genoemd voor de vestiging van de coffeeshop. Want deze mag volgens het stadsdeel: niet in een woonwijk, niet op een winkelcentrum, niet in de buurt van scholen, ja, dan maar in het groen.

Het Milieucentrum Amsterdam (MCA) heeft zijn mening over deze nota kenbaar gemaakt. In de notitie worden de criteria voor het vestigen van een coffeeshop in Zuidoost uiteen gezet. Er worden in de nota een vijftal mogelijke plaatsen aangewezen voor de op te richten coffeeshop. Tegen vier van de voorgestelde locaties heeft het Milieucentrum bezwaar. De locaties waartegen zij bedenkingen uiten, de Provincialeweg, het verlengde van de Valburgdreef, de Loosdrechtdreef en de Langbroekdreef zijn gepland in de Hoofdgroenstructuur, de Provinciaal Ecologische Hoofdstructuur of op plekken met zeer hoge natuurwaarden. Dat is voor hun aanleiding het plan kritisch te bekijken en suggesties voor aanpassing te doen.
De termijn voor het indienen van zienswijze liep tot 17 december 2003. De Commissie Bijlmerweide heeft namens de vereniging bezwaar aangetekend waarbij het hoofdargument is: de Bijlmerweide behoort tot de Ecologische Hoofdgroenstructuur en daar past een dergelijke voorziening niet in.