Vorig jaar heeft een onderhouds-inhaalslag op de Bijlmerweide (achter kantershof) tot enig ophef geleid omdat er nogal rigoureus was gekapt en gesnoeid. Verschillende bewoners en ook Gert Jan Zant van het vogelasiel hebben bezwaar gemaakt tegen deze ingreep, ook de AID werd er bij geroepen. Het bleek dat er bij de afdeling beheer en milieu van het stadsdeel “plotseling” geld was gevonden en dit werd direct besteed aan het wegwerken van achterstallig onderhoud in de Bijlmerweide. De werkzaamheden stonden niet vermeld in het jaarlijkse dunningsplan. De Commissie Bijlmerweide van Geerdinkhof had over deze grove ingreep ook schriftelijk haar beklag gedaan bij wethouder Litjens.

In oktober jl. stond in het gepubliceerde dunningsplan voor komend seizoen ook een dergelijke ingreep gepland in de Bijlmerweide achter Geerdinkhof. We hebben middels een brief toelichting gevraagd voordat deze werkzaamheden zouden aanvangen.
Vorige week hebben Just Guicherit, Jaap Bot en Ruud Wolterman n.a.v. deze brief een bezoek gebracht aan Leo Hesta (van beheer en milieu). Er is daar nader gesproken over het dunningsplan en groot onderhoud voor komend seizoen.

Er zal flink gesnoeid worden, vooral veel struiken en struikachtige gewassen. In totaal zal 20-25% worden 'teruggezet', dat betekent tot enkele decimeters boven de grond wegsnoeien, de struiken gaan dus wel opnieuw uitlopen de komende jaren. Deze werkzaamheden vinden plaats in de bosplantsoenen, voornamelijk langs de paden en langs de waterranden. Er zal ook teruggeplant worden: vooral hulst en taxus, die zijn vogelvriendelijk en tevens wintergroen.
Ter vergelijking; achter Kantershof is vorig seizoen ongeveer 50% teruggezet. De ingreep is dus minder drastisch, maar zal wel duidelijk zichtbare gevolgen/resultaten hebben.
Onze suggestie om het beschikbare geld te besteden aan onderhoud van de paden (vaak onbegaanbaar vanwege wateroverlast) bleek niet uitvoerbaar. Onderhoud en aanleg van voet- en fietspaden wordt namelijk betaald uit andere potjes en niet uit geld dat is bestemd voor onderhoud van groen.