Op dezelfde plek waar al eerder zeldzame orchideeën waren omgeploegd is wederom actief gewerkt.

Zo te zien met groot materieel zijn diepe voren getrokken. Ik denk dat we hier weer niet zonder een alerte Commissie Bijlerweide kunnen. Onze natuurwaakhond Ruud Wolterman: ‘Afgelopen voorjaar zijn er inderdaad orchideeën omgemaaid, de plantjes zijn niet verdwenen, maar de bloeiaren werden afgesneden. Daardoor is er geen bloei opgetreden en heeft het plantje zich niet kunnen uitzaaien. De plantjes zullen het volgend voorjaar opnieuw proberen. Op zich is maaien geen probleem, ook niet op plekken waar beschermde planten staan. Je moet alleen het maaien overslaan in mei en juni, dus tijdens de bloei en het ‘zaad zetten'. Als er daarna weer wordt gemaaid, dus na de bloei, is er geen probleem. Dus maaien vlak voor de winter of in het vroege voorjaar is goed mogelijk.
Geen visie

Het echte probleem in ons stadsdeel is dat er geen beleid is en geen visie op wat we met het groen willen (natuur/ecologie of recreatie of het weiden van vee). Dus gebeurt er van alles ad hoc en blijf je altijd achter de feiten aanhollen. We zijn nu als commissie (vrijwilligersgroep) bezig met regelmatig overleg met beleidsambtenaren en uitvoerende ambtenaren en proberen te komen tot het inzicht om een beleid te gaan ontwikkelen. Zeker voor de Bijlmerweide, omdat al enige tijd geleden besloten is dat tot 2030 de bestemming ‘groen’ blijft. Laten we dan ook afspreken wat we ermee willen!’

Naar een ecologisch beleid?

Ruud heeft met ´Het Noordhollands Landschap´ overlegd en zij willen erg graag hun diensten aanbieden om tot een verantwoord ecologisch beleid te komen. Dat kost natuurlijk geld en dat is er niet (er is in het stadsdeel slechts 5.000 euro per jaar beschikbaar voor alle parken van Zuidoost...) Een aanpak zou kunnen zijn dat het bestuur van onze vereniging een raadsadres schrijft om te vragen naar een beheersplan. Dan moet de verantwoordelijk wethouder Jaensch uitleggen dat dat er niet is en misschien vindt de raad dat er dan geld voor moet komen. Dat lijkt ons de juiste weg. Natuurlijk moeten we tegelijk laten weten dat het Noord- Hollands landschap dat kan en wil doen.

Voor de goede orde: meergenoemde portefeuillehouder Emile Jaensch beheert de volgende portefeuilles: Financiën, Beheer en Milieu, Sport en Recreatie, Personeel en Organisatie, Marktbeheer en Economische Zaken.