De Bijlmerweide: voor de een ‘n groene rafelrand langs de laagbouw van de oude Bijlmer, voor de ander een onmisbaar stukje natuur om direct bij huis even uit te blazen of de hond uit te laten. Doordat de Bijlmerweide relatief lang en smal is en aan de rand van de bebouwing is gesitueerd, valt zij niet zo op als park. Toch heeft deze groenstrook alles in zich om de Bijlmerbewoner datgeen te bieden wat andere Amsterdamse stadsparken tot gewaardeerde oorden heeft gemaakt.

Vanuit Geerdinkhof, maar ook de andere aanliggende buurten, zijn vrijwilligers actief in het onderhoud en beheer van de Bijlmerweide. Er bestaan dan ook contacten tussen bewoners en bestuurders/ambtena ren van het stadsdeel. Inmiddels werken bewoners aan plannen om de Bijlmerweide ook op de langere termijn als natuurgebied aantrek kelijk te houden.

Werkgroep
In het Infobulletin willen we regel matig aandacht besteden aan de Bijlmerweide en de activiteiten die er plaatsvinden. Zo is er dit keer  de oproep van de Werk groep Bijlmer wei de die zijn website onder de aandacht brengt.

Landschap lezen
En we brengen het uitgebreide ver slag van een bijeenkomst uit de serie Landschap Lezen. Deze reeks lezingen trekt elke keer enkele tientallen enthousiaste bezoekers! In Landschap lezen komt elke keer een deskundige zijn visie geven op een onderwerp waarbij de Bijlmer weide centraal staat. Het verslag is van Ellen Genet, die ook de serie organiseert. Het onderwerp sluit prachtig aan bij de Infobulletin-spe cial van vorige keer, over grond water in Geerdinkhof.