De Werkgroep Bijlmerweide, met deelnemers uit Geer dinkhof, Kantershof en de Garstkamp, beijvert zich al 15 jaar voor het onderhoud van de Bijlmerweide. Dat gaat in over leg met ambtenaren van het stadsdeel Zuidoost. De werk groep dringt onder andere aan op een beheerplan voor de langere termijn.

Het stadsdeel Zuidoost heeft on langs ingestemd met een voorstel van de Werkgroep Bijlmerweide om mee te werken aan een experiment: een alternatieve behandeling en onderhoud van een veld op de Bijlmerweide. Dit gebeurt in het kader van het uitwerken van een ecologisch beheerplan van de Bijlmerweide.
Naast dit veld gaat het stadsdeel nog een tweede alternatief uitvoeren. Een derde veld zal als controle dienen. De over twee à drie jaar behaalde resultaten kunnen nuttig zijn bij de invulling van het uiteindelijke beheerplan.

Afschrapen, uitkrabben en maaien
Op de luchtfoto zijn de drie proefveldjes weergegeven die allemaal nog in de maand oktober zijn gemaaid met een lichte, eenassige maaimachine (oftewel een ‘vingerbalk’). Veld 1 en 2 bevinden zich aan weerszijden van de brug tegenover het gemaal. Op 8 november j.l. is gestart met het afschrapen en verwijderen van de bovenlaag van veld 1 (zie foto). Veld 2 wordt deze winter na de eerste vorst geverticuteerd (oftewel uitgekrabd). Veld 3 wordt alleen gemaaid en krijgt daarna geen behandeling meer.
Deze drie velden worden verder ongemoeid gelaten tot eind juli/ begin augustus 2011. Dan wordt er één keer gemaaid (uiteraard weer met de vingerbalk) en gehooid. Het is de verwachting dat er volgend jaar al een verschil te zien zal zijn in begroeiing.

Vervilte bovenlaag
Het afschrapen is aangeraden door ecologen van Landschap Noord-Holland.
De bovenlaag op de meeste velden is namelijk ernstig ‘vervilt’ door maaien met te zware machines en niet of onvoldoende afruimen van het maaisel (hooien). Door deze verstikkende ´viltlaag´ kan bijna niets meer groeien, behalve riet en brandnetels. Met het verwijderen van deze laag (en dus ook de wortellaag van riet en brandnetels) ontstaan er weer mogelijkheden voor allerlei andere kruiden en bloemen.

Het verticuteren of uitkrabben op veld 2 is een alternatief voor afschrapen. Veld 3 fungeert natuurlijk als ‘controleveld’. Er is bewust voor gekozen om niet te zaaien met wildebloemenzaad of iets dergelijks. Het is vooral belangrijk om te zien of enkel door deze ingrepen een verschil in flora tot stand komt.

Al deze voorbereidingen worden door het stadsdeel uitgevoerd. De vrijwilligers van de Werkgroep Bijlmerweide komen pas volgende zomer in beeld om te hooien.
Vanaf november zullen er maandelijks foto’s gemaakt worden van de drie veldjes, die ook op de website van de Werkgroep te zien zullen zijn: www.bijlmerweide.ning.com

Katarina Hartgers, namens de Werkgroep Bijlmerweide