Voor de Bijlmerweide is een bestemmingsplan in voorbereiding dat tot voor kort ter inzage heeft gelegen en waarover een informatieavond is gehouden.

De Bijlmerweide is een groenstrook om de oostzijde van Geerdinkhof en Kantershof, die onderdeel vormt van de ecologische hoofdstructuur (EHS). Veel bewoners maken er gebruik van, wandelend, hollend, hond uitlatend.

In de loop der jaren zijn er heel wat plannen langsgekomen die binnen dit gebied andere functies wilden creëren dan het alleen maar groen te liggen wezen. Woonwagenkampen, begraafplaatsen, woningen, sportkantines: ze zijn allemaal aan de orde geweest, maar hebben het niet gehaald.

Inhaalslag
Ondertussen is het stadsdeel bezig geweest met een inhaalslag op het gebied van bestemmingsplannen voor de Bijlmermeer/Zuidoost. En nu is onder andere de Bijlmerweide aan de beurt. Voor dit deel van de Bijlmermeer geldt nog steeds het bestemmingsplan uit 1975! Overigens worden ook enkele woongebieden (zoals Garstkamp) onderdeel van dit nieuwe bestemmingsplan. Voor Geerdinkhof bestaat een apart bestemmingsplan (dat ook wordt herzien).

Conserverend karakter
Is dat nu de zoveelste poging om de bestemming van het gebied te veranderen? Wie het plan doorleest kan snel tot de conclusie komen dat het zo’n vaart niet gaat lopen. Het plan is eerder aan te merken als ‘conserverend’, oftewel: het wil vrijwel alles dat er nu is officieel vastleggen (voorlopig, voor de komende jaren). Dat geldt bijvoorbeeld voor de Vogelopvang en de manege Waveren, die beide niet voorzien waren in het huidige bestemmingsplan en jarenlang werden gedoogd. Maar het geldt ook voor groen en waterpartijen en nog veel meer.

Natuurwaarde Bijlmerweide
Toch zijn er ook nieuwe zaken gepland, zoals een vrije busbaan vanaf de Elsrijkdreef richting Diemen (dus vanaf de drugsopvang naar de volkstuintjes) en extra waterberging. Verheugend is dat het voorontwerp over de Bijlmerweide vaststelt dat het noordelijk deel een (zeer) hoge natuurwaarde heeft en het oostelijk deel een hoge natuurwaarde. Voor de geplande ingrepen wordt het dan ook nodig geacht dat er eerst een onderzoek wordt gedaan naar de gevolgen voor flora en fauna.
En wie de ontwikkelingen gevolgd heeft, zal gemerkt hebben dat er aan de zuidzijde van Kantershof heel wat gaat veranderen door de verbreding van de A9. Al staat dat op zich los van dit bestemmingsplan, de gevolgen van de verbreding zullen wel opgevangen moeten worden in de Bijlmerweide (zoals meer waterberging).

Het bestemmingsplan is behoorlijk ‘leesbaar’ (niet zo ambtelijk) en bevat veel mooie foto’s van het gebied. Wie de Bijlmerweide een warm hart toedraagt moet het gelezen hebben.