Voor de Bijlmerweide is een bestemmingsplan in de maak. Als bestuur zijn we tevreden daarover, maar vooralsnog zijn we niet gerust op de inhoud. Daarom hebben we een zienswijze ingediend toen het voorontwerp ter inzage lag (vanaf 6 april).

Ecologische hoofdstructuur
De Bijlmerweide maakt deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en dat is de beste bescherming die de Bijlmerweide kan krijgen. De herbevestiging hiervan is recentelijk expliciet opgenomen in de partiële herziening van het Structuurplan 2040, van de provincie Noord-Holland. Echter, dit is niet als zodanig terug te vinden in het bestemmingsplan. Slechts een beperkte strook binnen de Bijlmerweide krijgt daarin de hoogste beschermingsgraad: de zogenoemde ‘dubbelbestemming Waarde-Ecologie’. Anders gezegd: de Bijlmerweide is niet in haar geheel onderdeel van de ecologische hoofdstructuur, maar herbergt slechts een verbindingszone. Dat bezwaar hebben we in onze zienswijze naar voren gebracht.
Politiek risico
De EHS is de uitwerking in Nederland van het project ‘Natura 2000’, een Europees netwerk van bijzondere natuurgebieden. Uit een juridische bijlage bij het rapport Natura 2000, van het Planbureau van de Leefomgeving (april 2011), blijkt dat Nederland ‘politiek risico loopt’ als het Europese afspraken negeert en sancties door de Europese Commissie riskeert. Ook dat hebben we aangevoerd omdat in het voorontwerp van het bestemmingsplan onvoldoende gerept wordt over de EHS.

‘Struinkarakter’
In de Parkennota Zuidoost van een aantal jaren terug werd de Bijlmerweide met name geroemd om de natuurwaarde. En ook uit eerdere enquêtes onder de bewoners van Geerdinkhof is gebleken dat het ‘struinkarakter’ van de Bijlmerweide hoog gewaardeerd wordt. Het bestuur is er dus alles aan gelegen om maximale bescherming voor de Bijlmerweide te realiseren. Zodat áls er aanpassingen dan wel ingrepen op stapel staan, deze recht doen aan het karakter van de Bijlmerweide. Natuur is schaars.
Bijlmerweide-vrijwilligersgroep
Het bestuur werkt op dit dossier nauw samen met de vrijwilligersgroep die elke maand een bijdrage levert aan het onderhoud van de Bijlmerweide. De zienswijze is inmiddels ingediend, maar alle kennis op dit terrein blijft welkom. Als u het bestuur kunt en wilt helpen: meld u dan bij de voorzitter (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Bekijk het bestemmingsplan Bijlmerweide!
Het bestemmingsplan vindt u hier. Het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving vindt u hier.

NB: Op dit moment is ons nog niet duidelijk wat de relatie is tussen het bestemmingsplan Bijlmerweide en het nog op te stellen Natuurplan Amsterdam Zuidoost (zie elders in deze rubriek).