Op donderdag 12 mei wandelde een clubje belangstellenden onder aanvoering van Ruud Wolterman door de Bijlmerweide. Doel was om gezamenlijk en met eigen ogen vast te stellen hoe het beheer ervoor staat.

Bewoners en ambtenaren
Deelnemers waren enkele bewoners uit Nellestein, die hadden de andere natuurwandelingen in Zuidoost ook meegelopen en bewoners van Geerdinkhof, Garstkamp en Gouden Leeuw. Verder waren aanwezig: Willem Wegewijs (rayonhoofd beheer en milieu), Hans Straver (projectmanager Natuurplan Zuidoost = ecologienota) en een derde ambtenaar.

Maaibeleid
Het verhaal ging vooral over het slechte onderhoud en met name het verkeerde maaibeleid. Dus maaien op verkeerde tijden, met te zwaar materiaal en zonder afruimen (oftewel hooien). Gevolg van dit maaibeleid is een overmaat aan riet en brandnetels. Helaas heeft iedere maaibeurt op deze velden nog meer riet en brandnetels tot gevolg.

Waterkwaliteit
Uiteraard zijn de proefvelden van de Werkgroep Bijlmerweide ter sprake gebracht en de bedoeling daarvan (zie ook eerdere Infobulletins). Daarna is nog gediscussieerd over de waterkwaliteit, mede omdat ook Rob Ververs van Waternet aanwezig was. Hij leidde vorig jaar de excursie over het water in de Bijlmerweide in de succesvolle reeks ‘Landschaplezen’.

Orchideeën
We hebben nog gezocht naar orchideeën, maar slechts enkele gekortwiekte bladeren aangetroffen. En dat terwijl er door het stadsdeel niet gemaaid zou worden. Wie de schuldige is, blijft onduidelijk. Op de Bijlmerweide Noord zijn de witte linten van de manege weer ter sprake gekomen (er was weer een flink veld afgezet).

Wordt vervolgd
Na de wandeling heeft iedereen een vragenformulier ingevuld voor het stadsdeel. Op 31 mei wordt er verder gepraat op het deelraadskantoor over het natuurplan (of de ecologienota). Uiteraard wordt onze mening daar enorm op prijs gesteld.