Eerder hebben we u geïnformeerd over het bestemmingsplan Bijlmerweide. We hebben onze zienswijze ingediend bij het dagelijks bestuur van Zuidoost en we wachten op hun reactie. Daarbij is met name van belang dat inmiddels opnieuw door de provincie Noord-Holland bevestigd is dat de Bijlmerweide onderdeel uitmaakt van de EHS. En die valt onder een Europese richtlijn: wetten van een hogere orde. Samen met de Werkgroep Bijlmerweide zijn we aan het onderzoeken hoe de EHS in het bestemmingsplan voorgegeven dient te worden. Welke extra waarborgen moeten opgenomen worden? Als u dit leest, heeft het bestuur overleg gehad met de juridische afdeling van de Milieufederatie Noord-Holland.
In dat verband is het ook interessant om te constateren dat de Bijlmerweide, als EHS, de A9 kruist. We vragen ons af of de verbreding van de A9 zou kunnen leiden tot een goede verbinding onder de A9 voor de flora en fauna. Mocht u hiermee ervaring hebben: meld u aan. We kunnen alle expertise gebruiken.