Stadsdeel Zuidoost van is in 2004 van start gegaan met het project ‘Inhaalslag bestemmingsplannen’. Het project heeft tot doel het actualiseren van verouderde bestemmingsplannen voor die gebieden waar in de nabije toekomst geen bijzondere ontwikkelingen zoals herstructurering te verwachten zijn. Nieuwe concrete ontwikkelingen worden wel meegenomen.
Het bestemmingsplan Bijlmerweide maakt deel uit van dit project. Dit bestemmingsplan heeft als doel om een actueel beheerskader te bieden voor de bestaande situatie, waarbij tevens rekening wordt gehouden met lopende ontwikkelingen. Het bestemmingsplan zal eveneens dienstdoen aan toetsingskader voor kleinschalige ontwikkelingen, zoals geringe woninguitbreidingen.
De toelichting op het voorontwerp voor het Bestemmingsplan Bijlmerweide is te downloaden op de site van het stadsdeel.