Al eerder hebben we aandacht besteed aan de komende werkzaamheden in de Bijlmerweide, die het gevolg zijn van verbreding van de Gaasperdammerweg. Er komt in de Bijlmerweide 2,3 hectare wateroppervlak bij.

Het stadsdeel besteedt veel aandacht aan voorlichting aan en samenspraak met gebruikers van het natuurgebied.Twee voorlichtingsavonden werden er tot nu toe georganiseerd, waar tientallen belangstellenden op af kwamen. Daarbij bleek dat er grote bezorgheid bestaat over de schade die het gebruik van zwaar materieel aan het kwetsbare gebied kan toebrengen, zowel bij de herininrichting als bij toekomstig onderhoud van het park. Een concrete aanbeveling van de bewoners aan het stadsdeel was dan ook om het werk te laten uitvoeren door aannemers die bewezen hebben dat ze 'collateral damage' zoveel mogelijk proberen te beperken en dat ze niet als woestelingen te keer gaan.

Van deze bezwaren heeft de projectleiding goede nota genomen; een van de voorstellen was dat een of meerdere bewoners zou(den) kunnen optreden als vrijwillige 'gebiedsinspecteurs', om mogelijke ontsporingen tijdens de werkzaamheden snel te kunnen doorgeven. Ook zegde de projectleiding toe dat er nog een derde bewonersavond zou kunnen worden belegd om de meer praktische kanten van de uitvoering door te nemen als de plannen concreet waren. Of dit doorgaat kunnen we nog niet zeggen, wel is er op heel korte termijn een 'schouw' met bewoners. Deze wandeling door het gebied heeft tot doel na te gaan of er op de plekken waar de waterlopen verbreed gaan worden bomen staan waarvan het de moeite waard is om ze niet te kappen. Wellicht zullen ook nog andere aspecten aan de orde komen.

Schouw
De wandeling is gepland op donderdag 19 september en zal starten om 16.00 voor de paardenmanege in het noorden van de Bijlmerweide. De wandeling zal tot uiterlijk 18.30 duren. Vanuit het stadsdeel zullen drie functionarissen aanwezig zijn die bij de planvorming zijn betrokken.

bijlmerweide oeverprofiel