Zoals u in het vorige Infobulletin heeft kunnen lezen, is het bestuur van de vereniging GGH in beroep gegaan bij de Raad van State tegen de vaststelling van het bestemmingsplan Bijlmerweide en Omgeving. Het stadsdeel stelde een verweerschrift op. Het wachten is nu op de behandeling door de Raad van State.

bijlmerweide ontwerp bestemmingsplan

Op 22 oktober 2013 zijn we als bestuur, samen met de Werkgroep Bijlmerweide, in beroep gegaan bij de Raad van State. Kort samengevat komen onze belangrijkste bezwaren hier op neer:

 • We willen dat de Bijlmerweide een apart bestemmingsplan krijgt, met duidelijk afgebakende grenzen. Nu bestaat de 'Omgeving' uit een groot deel van Groenhoven, Gouden Leeuw en de Garstkamp, die door hun aard andere eisen aan groen stellen dan de Bijlmerweide.
 • We willen dat de zogenoemde wezenlijke kenmerken en waarden (dat wat de Bijlmerweide een waardevol natuurgebied maakt) opgenomen worden in de regels van het bestemmingsplan.
 • We willen duidelijke regels voor de combinatie in de Bijlmerweide van enerzijds natuur en anderzijds de manege, de schoolwerktuinen, de kinderboerderij en de vogelopvang. Dat betekent dat in het bestemmingsplan geregeld wordt: wat als een van de bedrijven ermee stopt? Ook al is dat nu niet aan de orde, het bestemmingsplan is een contract en daarin dien je dat soort zaken te regelen.

Uiteraard kunt u het bezwaarschrift inzien of toegestuurd krijgen (via een mail aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Verweerschrift stadsdeel
Het stadsdeel heeft vervolgens als reactie op ons bezwaar een verweerschrift opgesteld. Dat hebben we op 10 januari jl. ontvangen. Kort samengevat zijn de belangrijkste punten uit het (uiterst summiere) verweer van het stadsdeel:

 • We hebben in dit bestemmingsplan alle gebieden waarvoor nog geen bestemmingsplan opgesteld was, samengebracht.
  Onze reactie zal zijn: de Bijlmerweide verdient een eigen visie.
 • Het groen rond en tussen de woningen en het groen op de Bijlmerweide kunnen hetzelfde behandeld worden.
  Onze reactie zal zijn: het groen op de Bijlmerweide heeft een veel hogere natuurwaarde dan het groen tussen woningen en verdient een betere bescherming.
 • De wezenlijke kenmerken en waarden van de Bijlmerweide zijn beschreven in de toelichting. En we zorgen door dit bestemmingsplan voor het behoud daarvan.
  Onze reactie zal zijn: alleen aan de regels kunnen rechten ontleend worden, niet aan de toelichting. Daarbij geldt dat in EHS-gebieden, en dus ook op de Bijlmerweide, de natuur niet alleen behouden maar ook en met name versterkt dient te worden. Het stadsdeel cq. de gemeente heeft een zorgplicht.
 • Het is nu niet aan de orde dat de bedrijven op de Bijlmerweide gaan stoppen, dus daar hoeven we nu nog niets voor te regelen.
  Onze reactie zal zijn: net als bij trouwen op huwelijkse voorwaarden: 'Juist als de relatie nog goed is, moet je afspraken maken voor als er iets misgaat'.
  Het zal u niet verbazen dat het advies van het stadsdeel aan de Raad van State is om ons bezwaar af te wijzen. Het verweerschrift kunt u ook op de site inzien.

Het bestuur bestudeert op dit moment het verweerschrift. Daarbij overwegen we of het inschakelen van een advocaat zinvol is. We willen geen argumenten missen.
We realiseren ons dat u misschien wat proceduremoe bent door alle procedures rond het verlagen van de dreven. Maar het gaat nu om het behoud en de versterking van de Bijlmerweide. Op www.geerdinkhof.nl kunt u hierover uw mening geven.

Kom ook naar de zitting!
Zodra de datum van de zitting bekend is, geven we dat via GG-alert aan u door. Als meer mensen op zo'n zittingsdag laten zien dat de Bijlmerweide belangrijk is voor hun woongenot in brede zin, beïnvloedt dat wellicht toch de mening van de leden van de Raad van State.