Natuurlijk hielden veel mensen deze zomer hun hart vast. Er waren al meer dan vijfhonderd bomen gesneuveld en hoewel de aannemer had beloofd zijn best te doen om te laten zien dat hij groene vingers had, moesten we maar afwachten hoe het uit zou pakken. Ook al waren er gedetailleerde tekeningen, het bleef toch lastig voor te stellen hoe het er in werkelijkheid uit zou gaan zien.
bijlmerweide op de schop-2
De reacties inventariserend, blijkt dat het veel mensen meevalt: hoeveel overlast de werkzaamheden hebben gegeven én hoe het resultaat tot nu toe oogt. Het is allemaal wat ruimer van opzet geworden en op veel plaatsen zijn interessante doorzichten ontstaan. De mannen van de aannemer zijn goed aanspreekbaar en staan open voor ideeën uit de buurt.
bijlmerweide op de schop-3
Zo is er naast de officiële ijsvogelwand, langs het water in Bijlmerweide-Noord, op verzoek van de Adviesgroep Waterberging ook een alternatieve ijsvogelwand gemaakt. De eerste zal vast het langst stand houden, maar welke het meest populair wordt is nog een open vraag.
bijlmerweide op de schop-4

Hoe het met de begroeiing van de natuurvriendelijke oevers verder zal gaan, is ook nog een open vraag. Zien we over een paar jaar alleen rietkragen, of zien we een grote diversiteit aan planten? De aannemer heeft in ieder geval zijn best gedaan om de meeste oevers van natuurlijke vormen te voorzien.
bijlmerweide op de schop-5

Voor wie het nog niet weet: de aannemer houdt spreekuur op woensdagochtenden tussen 8.00 en 9.00 uur, in de keet bij het gemaal. Bewoners zijn welkom, al was het maar om ergens uitleg over te vragen en een kop koffie te drinken.
bijlmerweide op de schop-6

Foto's: Reynout van der Poel, Wouter van Rennes