Reactie van de Adviesgroep Waterberging Bijlmerweide op de brief van D. Poelemeijer

Laat het volstrekt duidelijk zijn dat wij als betrokken bewoners de operatie in de Bijlmerweide kritisch volgen. Onze deelname aan de Adviesgroep is bedoeld om zoveel mogelijk invloed uit te oefenen om de negatieve gevolgen voor dit kwetsbare natuurgebied te beperken. In zoverre delen wij de zorgen van de heer Poelemeijer van harte.

In onze reactie op zijn bericht beperken wij ons uiteraard tot het onderwerp: de waterberging Bijlmerweide. Hierover twee dingen:

  • Waterberging is in de natte maanden van groter belang dan in de zomer. Juist in de natste perioden hebben de bomen geen blad en verdampen minimaal water. Een algemene rekensom van verdamping door bomen zoals de heer Poelemeijer die maakt, gaat voorbij aan deze seizoensfluctuaties. De reductie door bomenkap van het verdampend vermogen over een langere periode is dus rekenkundig wellicht geheel juist, voor de waterberging in de Bijlmerweide doet het minder ter zake.
  • Het storten van bagger en afgegraven oevers is door de aannemer opnieuw in kaart gebracht. In de graslanden bij de kinderboerderij zal volgens de officiĆ«le kaarten niet meer dan 0,3 meter worden gestort. Elders worden wel hogere pakketten neergelegd, maar over het algemeen veel minder hoog dan de gevreesde 1,5 tot 2 meter. Ook is nogmaals verzekerd dat bij het storten van aarde bomen ontzien zullen worden. Daar waar grenzend aan boompartijen gestort wordt, zal de grond schuin oplopend worden gedeponeerd. Bovendien zal er alsnog grond buiten het gebied worden gebracht indien stort in de Bijlmerweide tot ongewenste gevolgen zou leiden.

Tot slot: wij zijn blij met reacties zoals die van de heer Poelemeijer. Die wijzen erop dat we met velen zijn, wie het gebied ter harte gaat. Aan alle bewoners wordt bovendien vanuit de projectgroep de mogelijkheid geboden middels een inloopspreekuur hun aanmerkingen te maken over de wijze waarop het project wordt uitgevoerd.