Gaasperdammerweg

In opdracht van Rijkswaterstaat werkt IXAS aan de uitbreiding van de A9 tussen de knooppunten Holendrecht en Diemen: de Gaasperdammerweg. De werkzaamheden aan de A9 maken deel uit van de weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA). Met bouwberichten informeren we omwonenden over de werkzaamheden die we uit gaan voeren en de hinder die dit mogelijk geeft. IXAS verspreidt de bouwberichten huis aan huis in de directe omgeving van de betreffende werkzaamheden. Graag informeer ik u over de werkzaamheden die IXAS rondom de Kromwijkdreef gaat uitvoeren.

Afgelopen week waren de informatie-avonden over de bouwactiviteiten rondom de Gaasperdammerweg; een bestuurslid betitelt de bijeenkomst als een goed georganiseerde avond door RijksWaterStaat (RWS), met veel informatie. De bouwcombinatie 'IXAS' , die de Gaasperdammerweg gaat ondertunnelen, heeft zich gepresenteerd.

Afgelopen week waren de informatie-avonden over de bouwactiviteiten rondom de Gaasperdammerweg; een bestuurslid betitelt de bijeenkomst als een goed georganiseerde avond door RijksWaterStaat (RWS), met veel informatie. De bouwcombinatie 'IXAS' , die de Gaasperdammerweg gaat ondertunnelen, heeft zich gepresenteerd.
bijlmerweide ondertunneling gaasperdammerweg

Op 20, 21 en 27 januari zijn er informatiebijeenkomsten over de werkzaamheden rond de A9 Gaasperdammerweg.

Omwonenden en andere geïnteresseerden kunnen met vragen terecht bij deskundigen. Daarnaast stelt consortium IXAS Zuid-Oost zich voor. IXAS is de aannemerscombinatie die de weg gaat uitbreiden, de tunnel bouwt en het park op de tunnel aanlegt. Tijdens de bijeenkomsten vertellen zij wat ze de komende tijd gaan doen en hoe. Daarnaast wordt u onder andere geinformeerd over hoe het met de werkzaamheden aan de kabels en leidingen staat en hoe u de komende tijd op de hoogte blijft van de werkzaamheden.

bijlmerweide gaasperdammerweg-2

Verontruste bewoners van Kantershof (die vlakbij de Gaasperdammerweg wonen) kregen op 4 april extra uitleg van Rijkswaterstaat over de komende werkzaamheden. De bij die gelegenheid gepresenteerde sheets (pptx) kunt u hier downloaden.

10 april j.l. ontvingen de bewoners van Kantershof informatie over de start van de werkzaamheden t.b.v. de verbreding van de A9.
bijlmerweide verbreding A9
In 2015 start Rijkswaterstaat met het verbreden van de Gaasperdammerweg en de aanleg van een drie kilometer lange tunnel. Voordat de bouw begint moeten in de omgeving van de nieuwe tunnel eerst alle kabels en leidingen voor water, gas, elektriciteit en telefonie worden verlegd.
De werkzaamheden starten na half april bij de fietstunnel Kantershof - Gaasperpark (Geerdinkhofpad) onder de A9. Kort daarvoor kunnen de voorbereidingen beginnen, namelijk het bouwrijp maken van de locatie. Het werk bij de Kantershof duurt tot en met februari 2015.

Lees meer...

Op donderdag 6 en vrijdag 7 maart hield Rijkswaterstaat open huis in het Planetarium om de plannen voor de verbreding van 'ons' stukje van de A9 te tonen en toe te lichten.

bijlmerweide inloopavond verbreding A9

In 2015 begint het werk aan de verbreding van de A9 door Amsterdam-Zuidoost. Die verbreding heeft uiteraard consequenties voor de natuur in de aangrenzende gebieden.

De weg wordt stukken breder, daardoor verdwijnt het nodige groen. Maar doordat de nieuwe snelweg verdiept wordt aangelegd, komt er opmerkelijk genoeg ook weer natuur bíj, namelijk... op het dak van de nieuwe weg. Bij het vertunnelde gedeelte zal zo zelfs een eind komen aan de 'tweedeling' van Zuidoost.

Dinsdag 29 november is Geerdinkhof, vertegenwoordigd door het bestuur van GG en de vrijwilligersgroep Bijlmerweide, naar de Raad van State in Den Haag afgereisd om de hoorzitting ´Wijziging Tracébesluit SAA´ bij te wonen. Ruud Wolterman vertegenwoordigde de vrijwilligersgroep en doet verslag.