10 april j.l. ontvingen de bewoners van Kantershof informatie over de start van de werkzaamheden t.b.v. de verbreding van de A9.
bijlmerweide verbreding A9
In 2015 start Rijkswaterstaat met het verbreden van de Gaasperdammerweg en de aanleg van een drie kilometer lange tunnel. Voordat de bouw begint moeten in de omgeving van de nieuwe tunnel eerst alle kabels en leidingen voor water, gas, elektriciteit en telefonie worden verlegd.
De werkzaamheden starten na half april bij de fietstunnel Kantershof - Gaasperpark (Geerdinkhofpad) onder de A9. Kort daarvoor kunnen de voorbereidingen beginnen, namelijk het bouwrijp maken van de locatie. Het werk bij de Kantershof duurt tot en met februari 2015.

Lees meer...