Afgelopen week waren de informatie-avonden over de bouwactiviteiten rondom de Gaasperdammerweg; een bestuurslid betitelt de bijeenkomst als een goed georganiseerde avond door RijksWaterStaat (RWS), met veel informatie. De bouwcombinatie 'IXAS' , die de Gaasperdammerweg gaat ondertunnelen, heeft zich gepresenteerd.
bijlmerweide ondertunneling gaasperdammerweg

Enige info willen wij u niet onthouden. De aanleg van de weg gaat anders geschieden dan eerder aangegeven op bewonersavonden. De essentie is dat er geen tijdelijke A9 aangelegd wordt, maar dat het verkeer op de A9 blijft tijdens de werkzaamheden. Concreet aan de zuidkant van de huidige A9 en al heel snel in de wisseltunnel die onderdeel uit gaat maken van het stelsel van 5 tunnels dat er komt. Er is aangegeven dat t.b.v. de tunnel nog heel veel bomen moeten worden gekapt. RWS verwacht ca. 2000 bomen te moeten herplanten in stadsdeel Zuidoost. Bewoners wordt gevraagd mee te denken. Ons voorstel: bomen planten tussen de populieren langs de provinciale weg in de Bijlmerweide.

De fietstunnel in het Geerdinkhofpad gaat tijdelijk weer open tussen half februari en de zomer. Daarna wordt de tunnel definitief afgesloten.

T ot slot is gevraagd mee te denken over kansen die deze gigantische ingreep schept voor Zuidoost. RWS gaat al initiatieven ontplooien, te weten:

  • rondleidingen organiseren op het bouwterrein;
  • bijeenkomsten voor bewoners organiseren;
  • lesbezoeken aan lagere scholen in Zuidoost, lesmateriaal ontwikkelen (interesse voor techniek aanwakkeren);
  • hout wordt aangeboden aan Zuidoost om bv. bankjes van te maken etc.
  • maar om meer idee├źn wordt gevraagd.

Namens het bestuur van GG zijn al enige vragen ingediend om duidelijkheid te krijgen over evt. invloeden van de plannen op de Bijmerweide en de Gaasp.

Bij de Nieuwjaarsborrel morgenavond 29 januari wordt ook nog wat verteld over deze plannen m.b.t. de Gaasperdammerweg. Voorts ligt er een poster en een aantal bladen waarop bewoners vragen kunnen stellen. U kan (dezelfde) avond nog vragen formuleren, die vervolgens worden opgestuurd naar: Rijkswaterstaat WNN, Weguitbreiding SAA, t.a.v. de heer Marcel Floor, Postbus 3119, 2001 DC Haarlem.

Op de site van Bezoekerscentrum staat een mooie animatie van de nieuwe situatie en tevens zullen daar z.s.m. de presentaties van info-bijeenkomsten te vinden zijn. Waaronder het stappenplan om de A9 te ondertunnelen.