En hoe staat het met onze dreef? U vindt aan het eind een overdruk van de gezamenlijke uitgave van Groenhoven en Gouden Leeuw waarin verslag wordt gedaan van onze gang op 31 oktober jl. naar de Raad van State om de ontgrondingsvergunning tegen te houden. Voor het daadwerkelijk afgraven zijn twee vergunningen nodig: een ontgrondingsvergunning en een bestemmingsplanwijziging of een art. 19 procedure. Die laatste procedure is inmiddels ook gestart door het stadsdeel om de afgraving van de dreef binnen het huidige bestemmingsplan, dat dit nl. niet toestaat, goedgekeurd te krijgen. Net zoals de procedure om de vier hoge viaducten in onze dreven te kunnen slopen. Daarnaast zijn we op 30 oktober ook bij de Raad van State geweest om alsnog de kap van de bomen rond Grunder ter discussie te stellen. Tevens en zeker zo belangrijk, om met name onze ontvankelijkheid - mogen we nu wel of niet namens u optreden – te toetsen. In deze procedure zou de Raad binnen 6 weken uitspraak doen.