De Werkgroep is voortgekomen uit een initiatief van bewoners op de Nieuwjaarsborrel van Groot Geerdinkhof om de daadwerkelijke kap van de bomen op de dreven tegen te gaan houden.

De Werkgroep heeft een alternatief ingediend voor het verlagen van de dreven bij zowel het stadsdeel als bij de provincie.
Een impressie van de voorstellen vindt u hieronder.