Op 27 juli heeft het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel het besluit genomen over de kapvergunning voor de 736 bomen op en langs de ’s Gravendijkdreef, Bijlmerdreef en Geerdinkhofweg. Ondanks de ... ingediende bezwaren, zijn de bezwaren van enkele bewoners niet-ontvankelijk verklaard en de bezwaren van alle anderen nietgegrond. De Commissie voor Bezwaar en Beroep had in haar advies nog wel aangedrongen op het opnemen van een herplantplicht, maar dat advies is door het DB niet overgenomen.

Dat is een zeer teleurstellende uitkomst. Maar niet geheel onverwacht. Kort en goed: de bomen kunnen gekapt gaan worden zo gauw aan alle voorwaarden in de kapvergunning is voldaan. Tenzij we beroep tegen het besluit van het DB instellen bij de rechtbank (lijkt op een bodemprocedure) en tegelijkertijd een voorlopige voorziening (lijkt op een kort geding) aanvragen bij de rechtbank. Via de voorlopige voorziening vraag je de rechter om het kappen op te schorten in afwachting van de beslissing op beroep (en eventueel in hoger beroep bij de Raad van State). Beroep dient binnen de termijn van 6 weken na bekendmaking van het besluit aan de belanghebbende (datum brief is 6 augustus) ingesteld te worden. Let op: de termijn loopt dus af op vrijdag 17 september. Niet iedereen kan in beroep gaan en een voorlopige voorziening aanvragen. Alleen degenen die óók bezwaar hebben gemaakt tegen de verleende vergunning (en dus niet tegen de aanvraag), kunnen ook in beroep gaan. Mocht u bezwaar hebben ingesteld en het besluit niet ontvangen hebben, dan staat het besluit en advies van de Commissie voor Bezwaar en Beroep op de website van de 3G’s onder actueel – kappen. Een kopie is ook aan te vragen bij het secretariaat (bij voorkeur via e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). De 3G’s zullen in beroep gaan en een voorlopige voorziening aanvragen, waarbij we er zorgvuldig op letten – hierin geadviseerd door onze advocaten – dat we ontvankelijk zullen zijn. Als u eerder bezwaar heeft aangetekend, kunt u ook in beroep gaan en een voorlopige voorziening aanvragen. Aan beide procedures zijn kosten verbonden. De bezwaarmakers hebben apart de mogelijkheid gekregen om mee te liften met de 3G's om zo de kosten te dekken. Eén van de voorwaarden bij de kapvergunning is een ontgrondingenvergunning. We verwachten dat deze op korte termijn door de provincie Noord-Holland verleend zal worden – de kortst mogelijke termijn is eind deze week. Ook daartegen zullen we beroep (dan bij de Raad van State) aantekenen en een voorlopige voorziening aan gaan vragen. Daarover hoort u dan meer.