De afgelopen maanden is drie keer vanuit Geerdinkhof een spandoek opgehangen om de actie voor het behoud van bomen langs de dreven en de Geerdinkhofweg kracht bij te zetten. Het eerste spandoek werd in september opgehangen in de bocht van de ‘s-Gravendijkdreef naar de Bijlmerdreef. Deze actie haalde zelfs het AT-5-Journaal, mede omdat de vrijheid van meningsuiting in het geding was. Aanvankelijk hadden namelijk ambtenaren van milieupolitie het ophangen van het spandoek verijdeld. Maar hoewel de politie snel toegaf dat ze hier een beoordelingsfout hadden gemaakt, was het spandoek geen lang leven beschoren. Al snel hing het in tweeën naar beneden. Daarna werd een nieuw spandoek gemaakt en - om herhaling van de vernieling te voorkomen – hoog tussen twee lantaarnpalen bij de ingang van de Geerdinkhofweg opgehangen. Dit doek heeft drie weken gehangen. Daarna werd het aangetroffen op een hek, opzettelijk verknipt.
De actievoerders lieten het er wederom niet bij zitten en maakten weer een nieuw doek, dat nog hoger werd gehangen. De ophangtechniek werd bovendien steeds beter. Tijdens het ophangen bleek overigens al dat zo’n doek emoties oproept. Vanuit enkele op de dreef voorbijrijdende auto’s werden onvriendelijke dingen geroepen, terwijl automobilisten die de Geerdinkhofweg inof uitkwamen vrijwel allemaal hun instemming betuigden. Dit laatste doek is echter ook korte tijd later weer neergehaald. Dit moet ‘s nachts gebeurd zijn. Het is helaas minder werk om zo’n doek te vernielen dan er een te maken en op te hangen. Zo hebben de tegenstanders van de actie nu het laatste woord gehad, of beter gezegd: weggenomen. We hadden echter liever gezien dat ze zich bediend hadden van dezelfde middelen, namelijk de openbare meningsuiting.