Ja, er loopt nog één procedure tegen de dreefverlaging. Heeft dat nog wel zin, zult u zich wellicht afvragen. Het bestuur denkt van wel. Daarbij hebben we vooralsnog afgesproken dat we - opnieuw - zeer zorgvuldig naar de te verwachte baten kijken voordat we hoge kosten maken. Kortom: we investeren momenteel wel tijd maar geen geld in deze procedure. In alle vorige procedures stonden deelaspecten centraal: bij de kapvergunning ging het primair om het wel of niet mogen kappen van bomen, bij de ontgrondingenvergunning ging het primair om het wel of niet mogen afgraven en verplaatsen van zand bij de aanleg van de Geerdinkhofweg is het eigenlijk primair gegaan om de verkeersveiligheid.
En – helaas conform verwachting – hebben de diverse rechters en staatsraden zich ook altijd alleen over deze deelaspecten uitgesproken. Vaak met verwijzing naar de procedure waar het doel van al deze activiteiten centraal stond: de vrijstellingsprocedure, ook wel genoemd art.19 procedure. Dáár zou de integrale afweging van nut en noodzaak aan de orde komen. Die laatste procedure loopt dus nog.
U kunt zich wellicht herinneren dat we vorig jaar via een voorlopige voorziening – een soort van kort geding – geprobeerd hebben om alle werkzaamheden stop te laten leggen totdat de vrijstellingsprocedure (art. 19 lid 1) afgehandeld zou zijn. De rechter die dit verzoek behandelde oordeelde dat het wel complex was maar dat het wel goed zou komen en wees ons verzoek af. De procedure zelf – een soort van bodemprocedure – loopt nog. Recentelijk hebben we het verweerschrift van het stadsdeel ontvangen en daar stond een perfecte cirkelredenering in. In alle eerdere procedure hebben we ingebracht dat het doel van het Stadsdeel van alle werkzaamheden is: meer bebouwing. En dat we dat doel bestrijden. Doordat de rechters en staatsraden zich hielden bij hun leest: kap=bomen en ontgronding=zand, zijn onze inhoudelijke argumenten nog nooit gewogen. Het stadsdeel redeneert nu dat we bij dé procedure waar de inhoud wel aan de orde komt, geen nieuwe argumenten hebben ingebracht en dat dús onze bezwaren geen hout snijden. Tja, hopelijk accepteert de rechter deze redenering niet en wordt er serieus ingegaan op onze bezwaren.
De kosten van deze bodemprocedure bedragen – naast de tijdinvestering van het bestuur – ca. 300 euro. Uw voorzitter vind dit nog zeer de moeite waarde.