Op donderdag 7 juni dient het beroep van GG tegen art. 19 dreefverlaging. Vorig jaar hadden we een kortgeding aangespannen, dat we toen verloren hebben. U herinnert zich nog wel dat per direct het stadsdeel begon met het kappen en afgraven. Heeft dit beroep dan nog zin? Ja, wij denken van wel. In de eerste plaats willen we van de rechter horen of het stadsdeel inderdaad alle belangen meegewogen heeft. En zo nee, waarop we dan nog aanspraak kunnen maken. Daarnaast willen we graag weten waarop de rechter van het kort geding zich gebaseerd heeft toen hij constateerde dat het een ingewikkelde materie was, maar dat het stadsdeel wel gelijk zou hebben.

Wilt u mee denken: meld u aan bij de voorzitter. En reserveer deze dag in uw agenda. Als u tijd heeft, kom het bestuur nog steunen.